Wyróżnienie dla Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Trzebiesławicach

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach był organizatorem konkursu pn. „Potrawy regionalne i tradycyjne z gęsiny”. Konkurs odbył się 14 października 2018 r. w Rakowie. Celem Konkursu było: promowanie i popularyzacja regionalnych tradycji kulinarnych, kreowanie gęsiny jako produktu regionalnego; upowszechnianie walorów zdrowotnych i smakowych gęsiny; wymiana przepisów i doświadczeń wśród uczestników konkursu; budowa więzi wśród lokalnej społeczności; promocja regionalnego dziedzictwa kulinarnego, oraz zachęcenie mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do zmiany nawyków żywieniowych.
Uczestnikami Konkursu były Koła Gospodyń Wiejskich. Każdy powiat typował jedno KGW. Powiat sandomierski reprezentowany był przez Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Trzebiesławicach. Do konkursu KGiGW w  Trzebiesławicach zgłosiło „Gęś pieczoną z jabłkiem i suszem”. Potrawa przygotowana została przy pomocy pracowników GOK według receptury zapożyczonej z archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie i zdobyła na konkursie wyróżnienie.

Autor: Marek Bisztyga

Wielkość czcionki
Kontrast