| loniow.pl |

e-Doręczenia

Adres skrzynki e-doręczeniowej można znaleźć w BIP-ie oraz wyszukać w adresie instytucji przy tworzeniu nowej wiadomości na skrzynce e-doręczeniowej.

Adres urzędu do e-Doręczeń to:
AE:PL-53059-30725-JSEIG-20

Co to są e-Doręczenia?

To elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru.

Więcej można przeczytać pod linkiem – https://www.gov.pl/web/e-doreczenia

W związku z przesunięciem terminu stosowania e-Doręczeń informujemy, że Urząd Gminy Łoniów będzie zobowiązany do odbierania i przesyłania elektronicznie korespondencji wymagającej potwierdzenia nadania lub odbioru od 1 października 2024 roku. Dotyczy to tych wszystkich odbiorców, którzy będą zarejestrowani w Bazie Adresów Elektronicznych.

Do tego czasu wymiana korespondencji odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, w sposób tradycyjny (papierowo) lub elektroniczny (m.in. ePUAP, poczta elektroniczna) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Podstawa prawna:

  • zmiana ustawy o doręczeniach elektronicznych z 12.12.2023 roku (Dziennik Ustaw z 18.12.2023 roku, poz. 2699),
  • komunikat Ministra Cyfryzacji z 21.12.2023 roku (Dziennik Ustaw z 22.12.2023 roku, poz. 2764).

Uwaga: obowiązek elektronicznego doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego od 1.10.2024 r. dotyczy m.in. jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych, samorządowych zakładów budżetowych (art. 155 ust. 6 ustawy), jak również m.in. samorządowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych – równocześnie z zastosowaniem publicznej usługi hybrydowej (art. 155 ust. 5 ustawy).

W przypadku zmian będziemy na bieżąco Państwa informować.

Wielkość czcionki
Kontrast