| loniow.pl |

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie

  • Adres:

Łoniów 56

27 – 670 Łoniów

Telefon/FAX: (0-15) 866 – 99 – 68

NIP: 864 – 15 – 88 – 942

REGON: 291232302

E-mail: gbp@loniow.pl

Strona: https://www.facebook.com/Bibliotekaloniow

BIP: https://gbp-loniow.biuletyn.net

Kierownik: Aneta Wodecka-Witczak

 

  • Godziny pracy Biblioteki:

• Poniedziałek: 8:00 – 16:00
• Wtorek: 8:00 – 16:00
• Środa: 8:00 – 16:00
• Czwartek: 12:00 – 20:00
• Piątek: 12:00 – 20:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie jest samorządową instytucją kultury, utrzymywaną z funduszy Gminy Łoniów.

 

Zadania statutowe:
Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
– gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
– udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń między-bibliotecznych;
– prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
– popularyzacja książki i czytelnictwa;
– współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami
i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
– doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2010 wynosi ogółem 13 358 woluminów. W 2010 r zakupiono ogółem 417 woluminów w tym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 88 woluminów. Biblioteka oferuje literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych; literaturę popularno – naukową z różnych dziedzin wiedzy; czasopisma, dostęp do internetu.

Biblioteka prowadzi katalogi: alfabetyczny, rzeczowy i tytułowy. W 2010 roku rozpoczęto tworzenie katalogu komputerowego.

Wielkość czcionki
Kontrast