| loniow.pl |

Linki

link-512

  • Instytucje centralne:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kancelaria Sejmu
Kancelaria Senatu
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Aktywów Pasowych
Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
GEOPORTAL
Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

 

  • Instytucje:

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łoniowie
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie
• Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
• Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
• Kuratorium Oświaty w Kielcach
• Powiat w Sandomierzu
Wojskowe Centrum Rekrutacji w Sandomierzu
• Muzeum Zamkowe w Sandomierzu

 

  • Organizacje pozarządowe:

• Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu
• Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego LGD
 Parafia św. Józefa Oblubieńca w Chodkowie Nowym
• Parafia i Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach
• Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Łoniowie

 

  • Oświata w Gminie Łoniów:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gieraszowicach
Publiczny Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łążku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowie imienia Świętego Jana Pawła II
Publiczne Przedszkole w Łoniowie
• Publiczna Szkoła Podstawowa  w Sulisławicach imienia Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”
• Zespół Szkoły i Przedszkola w Świniarach Starych; Publiczna Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II

 

  • Warto zobaczyć:

•  Katalog firm dla gminy Łoniów
• Centrum Zielona Linia – urzędy pracy na wyciągnięcie ręki
• Portal Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego
• Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki
• Mobilny przewodnik po Ziemi Sandomierskiej
„Dożynki czy okrężne” – dawne zwyczaje i obrzędy budujące więzi społeczne na wsi sandomierskiej
Gdzie Polska Smakuje
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
AgroMARKET 24

 

  • Gminy powiatu sandomierskiego:

• Sandomierz
• Samborzec
• Koprzywnica
• Zawichost
• Dwikozy
• Klimontów
• Łoniów
• Obrazów
• Wilczyce

Wielkość czcionki
Kontrast