| loniow.pl |

ROK 2010

foto

 

07 grudnia 2010 r. odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy w Łoniowie, na której Wójt Elekt złożył uroczystą przysięgę w obecności radnych, sołtysów, księży, dyrektorów szkół oraz innych zaproszonych gości.

02.12.2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie odbyła się sesja mająca na celu zaprzysiężenie nowo wybranych radnych i wybór Prezydium Rady Gminy.

13 listopada 2010 r. hala sportowa w Zespole Szkół w Łoniowie gościła uczestników X Gminnego Turniej Tenisa Stołowego. Organizatorami turnieju pod hasłem „Sport przeciw nałogom” była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie.

11 listopada 2010r. w naszej gminie odbyły się uroczystości związane z obchodami 92. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

10 listopada 2010r. na ostatniej Sesji Rady, Radni Gminy Łoniów zakończyli pracę w tej kadencji samorządu. Był czas na podsumowania i podziękowanie za pracę.

Zakończono prace instalatorskie objęte Operacją pn. „Modernizacja systemów ciepłowniczych z wykorzystaniem technologii energooszczędnej i odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej Gminy Łoniów” współfinansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

21 października 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Wójt Gminy Łoniów - p. Szymon Kołacz podpisał z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego - p. Adamem Jarubasem umowę na dofinansowane projektu w ramach Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” na zadanie pn.: „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów – Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary Nowe i Świniary Stare”.

Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 w Świniarach Starych – pod taką nazwą realizowano inwestycję budowy boisk wielofunkcyjnych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” edycja 2010. Wartość zadania wyniosła 922 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 304 000,00 zł i Ministerstwa Sportu i Turystyki 304 000,00 zł.

Zakończyła się inwestycja realizowana w ramach Projektu pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu w gminie Łoniów poprzez budowę infrastruktury sportowej przy szkołach w Łoniowie, Sulisławicach i Łążku”. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (2 606 539,69 zł), Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (804 300,00 zł) i środków własnych gminy (933 393,13 zł).

W bieżącym roku dwa odcinki dróg na terenie gminy zostały przebudowane przy dofinansowaniu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Pierwsze zadanie – Przebudowa drogi gminnej w Sulisławicach, drugie zadane – Przebudowa drogi powiatowej Świniary przez wieś.

Zakończyła się budowa dróg objętych Projektem pn. „Poprawa organizacji i bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Łoniów poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Trzebiesławice – Łoniów, Bazów – Wojcieszyce i Świniary Stare – Jasienica”

13 października 2010r kilkudziesięciu nauczycieli i pracowników oświaty wzięło udział w Gminnym Dniu Edukacji Narodowej który tego roku odbył się w Publicznym Zespole Szkół w Łoniowie. To piękne święto jest podziękowaniem za ciężką całoroczną pracę, za cierpliwość i uśmiech jakim obdarowują swoich uczniów nie tylko nauczyciele ale także szkolni pedagodzy, panie z obsługi oraz pracownicy szkolnej kuchni.

W bieżącym roku gmina przystąpiła do Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”.

Zdjęcia Punktów Przedszkolnych zrealizowanych z programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej w Gminie Łoniów”. Projekt zrealizowany jest w ramach poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

19 września 2010 ósmy raz na dziedzińcu zamku w Sandomierzu spotkały się wszystkie gminy powiatu aby zmagać się w konkursie o Srebrną Chochlę w imprezie „Nasze regionalne kulinaria sandomierskie”, której organizatorem jest Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.

Występy artystyczne, konkursy z nagrodami, degustacje potraw czyli PIEROGARNIA 2010, pokazy strażackie, badania i porady specjalistów ze świętokrzyskich szpitali – takie m.in. atrakcje czekały na mieszkańców Gminy Łoniów, którzy 12 września 2010r. wybrali się na plac przy budynku nowego urzędu gminy.

12 września 2010r. w sanktuarium maryjnym w Sulisławicach odbyła się IV Pielgrzymka Samorządowa. Zbiegła się ona z 20-leciem samorządności oraz z obchodami jubileuszowymi 400-lecia obecności cudownego obrazu.

7 września 2010r. w Sanktuarium Maryjnym w Sulisławicach rozpoczęły się uroczystości 400 – lecia obecności cudownego obrazu. Uroczystości jubileuszowe i odpustowe rozpoczęło nabożeństwo w miejscowości Ruszcza Płaszczyzna oraz uświęcona procesja pielgrzymów, którzy z ukoronowaną kopią cudownego obrazu udali się do Sulisławic, gdzie wieczorem pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji sandomierskiej Edwarda Frankowskego odbyła się Odpustowa Oktawa Maryjna.

06 września 2010r. w sadowniczym zagłębiu Polski - Obrazowie odbyło się Europejskie Święto Jabłka. Prezentacje kulturalne, wystawy ogrodnicze, liczne konkursy to tylko niektóre atrakcje jakie zostały przygotowane dla wszystkich przybyłych gości biorących udział w sadowniczych dożynkach.

22 sierpnia 2010r. odbyła się pielgrzymka mieszkańców Łoniowa do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach. Wzięło w niej udział ok. 400 osób z terenu Gminy Łoniów.

Zobacz jak wygląda Łoniów na unikalnych zdjęciach z lotu ptaka. Fotogaleria przedstawia najważniejsze obiekty dla miejscowości Łoniów: Kościół parafialny Św. Mikołaja, Zespół Szkół, Nowy budynek Urzędu Gminy, Boisko zespołu GKS AGRICOLA, Domy Placówki Opiekuńczo Wychowawczej, Cmentarz parafialny oraz zabudowania przy drodze nr. 79

18 lipca 2010r. strażacy ze Świniar obchodzili 80-lecie poświęcenia sztandaru OSP.

11 lipca 2010r. w Zawidzy obyły się uroczystości związane z obchodami 66-lecia Akcji "Burza". Ku czci poległych została odprawiona polowa Msza Święta pod pomnikiem poległych żołnierzy.

Rozstrzygnięcie III Gminnego Konkursu Papieskiego pod hasłem: „Jan Paweł II – był, jest i będzie...” zorganizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łążku we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łoniowie i Gminną Biblioteką Publiczną w Łoniowie pod patronatem Wójta Gminy Łoniów.

Na terenie naszej Gminy w sobotę oraz w niedzielę odbyły się Msze święte pamięci tragicznie zmarłym w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

21 zawodników z terenu naszej gminy wzięło udział w „Gminnym Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”, który odbył się 29 marca 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie.

25 marca 2010r. na XXXIV sesji Rady Gminy Łoniów gościł marszałek województwa świętokrzyskiego - Adam Jarubas.

22 marca 2010r. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Św. Mikołaja w Łoniowie oraz Klub Aktywnych Społeczności Gminy Łoniów zaprezentowało mieszkańcom niepowtarzalne „piękno” PRL-u okiem fotograficznego obiektywu w filii Galerii Sztuki Wzgardzonej i Zapomnianej mieszczącej się w budynku OSP w Świniarach Starych.

19 marca 2010 w siedzibie Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, marszałek Adam Jarubas oraz Wójt Gminy Łoniów p. Szymon Kołacz podpisali umowę na realizację w 2010 roku budowy kompleksów sportowych w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.

19 marca 2010r. Gminę Łoniów odwiedziła delegacja z Białorusi. Przedstawiciele z Pińska zostali zaproszeni do Sandomierza przez starostę – p. Stanisława Masternaka w celu nawiązania współpracy z sandomierskimi producentami owoców i warzyw. Owa współpraca ma dotyczyć eksportu naszych regionalnych produktów na Białoruś do znajdującego się tam zakładu przetwórstwa owoców.

Kwiaty, słodkie smakołyki i wspaniałe programy artystyczne – tak Panie z Gminy Łoniów obchodziły Dzień Kobiet. Uroczystości uświetniające ten szczególny dzień, jakim jest Dzień Kobiet zostały zorganizowane w wielu miejscowościach. Sulisławice, Świniary i Trzebiesławice - w każdej z tych miejscowości przygotowano wiele niespodzianek , które miały sprawić by ten dzień różnił się od innych i był długo wspominany.

W dniu 20.02.2010r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łoniowie była organizatorem III Gminnego Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Łoniów.

8 lutego 2010r. Wójt Gminy Łoniów – p. Szymon Kołacz z rąk ministra spraw wewnętrznych i administracji - p. Jerzego Millera odebrał promesę na usuwanie skutków popowodziowych. Spotkanie odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Udział w nim wzięła wojewoda Bożentyna Palka-Koruba oraz samorządowcy województwa świętokrzyskiego.

Królewny, rycerze, kowboje, czarodzieje– te wszystkie postacie to nie lista bohaterów z baśni dla dzieci. Ich wszystkich naprawdę można było spotkać w mroźne popołudnie 23 stycznia 2010r. na balu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świniarach.

15 stycznia 2010 r. Wójt Gminy – Szymon Kołacz podpisał z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego pre-umowę na realizację Projekt pn. „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów – Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary Nowe i Świniary Stare” w ramach Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

15 stycznia 2010r. uczniowie Publicznego Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach zaprosili mieszkańców do wspólnego kolędowania.Świąteczne dekoracje, blask palących się świec, oryginalne oraz niekonwencjonalne teksty połączone ze wspaniale zaśpiewanymi kolędami i pastorałkami sprawiły, że na nowo wszyscy mogli poczuć magię Świąt Bożego Narodzenia.

10 stycznia 2010r. w naszej gminie podobnie jak w kraju i na świecie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.Tegoroczna zbiórka zostanie przeznaczona na rzecz dzieci z chorobami onkologicznymi, a także na profilaktykę w dziedzinie wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych. Organizatorem akcji WOŚP w naszej gminie był Publiczny Zespół Szkół w Sulisławicach we współpracy z Publicznym Zespołem Szkół w Łoniowie, a koordynowała ją pedagog szkolny Anna Kwiecień.

8 stycznia 2010r. w Publicznym Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego Jędrusie w Sulisławicach odbył się IX Gminny Przegląd Jasełek i inscenizacji Bożonarodzeniowych.

Wielkość czcionki
Kontrast