Książka telefoniczna

telephone-icon-grey

URZĄD GMINY ŁONIÓW
tel.: 15 866 91 03
fax.: 15 866 90 18

 

 

Lp.   Nazwa   Numer wewnętrzny        
1
  Wójt   22
 
2
  Zastępca Wójta   21
 
3
  Sekretarz   24
 
4   Przewodniczący Rady Gminy   kom. 514 456 625
 
5   Skarbnik Gminy
  16
 
6   Sekretariat
  22
 
7   Radca Prawny   30
8   Stanowisko ds. zamówień publicznych, budownictwa drogowego   25
9   Stanowisko ds. gospodarki i nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, przygotowywanie wniosków unijnych   25
10   Stanowisko ds. inwestycji (fundusz sołecki)   20
11   Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat   19
12   Stanowisko ds. księgowości budżetowej   17
13   Stanowisko ds. działalności gospodarczej, promocji gminy, pozyskiwania środków pomocowych   31
14   Stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych   31
15   Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego   21
16   Stanowisko ds. ochrony środowiska, leśnictwa (zdrowia), rolnictwa   26
17   Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy   29
18   Informatyk   29
 
   
     URZĄD STANU CYWILNEGO
tel.: 15 866 91 03
fax.: 15 866 90 18
   
19   Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego   11
20   Stanowisko ds. ewidencji ludności, powszechnego obowiązku obrony i dowodów osobistych   12
21   Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, ppoż, kultury   12
 
   
  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel.: 15 866 91 25
fax.: 15 866 91 25

   
22   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej   27
23  
Główny Księgowy
  28
24   Pracownicy socjalni   13
25  
Pracownicy socjalni
  14
26   Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz funduszu
alimentacyjnego
  15

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast