Książka telefoniczna

telephone-icon-grey

URZĄD GMINY ŁONIÓW
tel.: 15 866 91 03
fax.: 15 866 90 18

Lp.   Nazwa referatu   Numer wewnętrzny        
1
  Sekretarz Gminy   24
 
2   Przewodniczący Rady Gminy
  kom. 514 456 625
 
3
  Skarbnik Gminy   16
 
4
  Radca Prawny   30
 
5   Stanowisko ds. zamówień publicznych, budownictwa drogowego wykonujący równocześnie funkcję kierownika referatu   21
 
6   Stanowisko ds. Unii Europejskiej pozyskiwania funduszy strukturalnych, gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej,   21
 
7   Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki komunalnej/Fundusz sołecki   20
 
8   Pomoc administracyjna – księgowość   18
 
9   Stanowisko ds. księgowości podatkowej   19
 
10   Stanowisko ds. księgowości budżetowej   17
 
11   Stanowisko ds. kancelaryjno – technicznych i działalności gospodarczej wykonujący równocześnie funkcję kierownika referatu   25
 
12   Stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych   25
 
13   Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego   26
 
14   Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, lecznictwa (zdrowia) i ochrony środowiska   26
 
15   Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i organów Rady, promocji gminy, sportu   29
 
16   Informatyk   29
 
   
                                    URZĄD STANU CYWILNEGO
tel.: 15 866 91 03
fax.: 15 866 90 18
   
 
17   Zastępca Kierownika USC   11
 
18   Stanowisko ds. ewidencji ludności, powszechnego obowiązku obrony i dowodów osobistych   12
19   Stanowisko ds.obrony cywilnej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, ppoż., gospodarki wodnej, kultury   12
 
   
                              OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel.: 15 866 91 25
fax.: 15 866 91 25

   
20   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej   27
 
21  
Główny Księgowy OPS
  28
22   Pracownicy Socjalni   13
 
23  
Pracownicy Socjalni
  14
24   Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz funduszu
alimentacyjnego
  15

 

Wielkość czcionki
Kontrast