Książka telefoniczna

telephone-icon-grey

URZĄD GMINY ŁONIÓW
tel.: 15 866 91 03
fax.: 15 866 90 18

 

 

Lp.   Nazwa referatu   Numer wewnętrzny        
1
  Zastępca Wójta   21
 
2   Sekretarz Gminy   24
 
3   Przewodniczący Rady Gminy
  kom. 514 456 625
 
4   Skarbnik Gminy   16
 
5   Radca Prawny   30
6   Stanowisko ds. zamówień publicznych, budownictwa drogowego wykonujący równocześnie funkcję kierownika referatu   25
7   Stanowisko ds. Unii Europejskiej pozyskiwania funduszy strukturalnych, gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej,   25
8   Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki komunalnej/Fundusz sołecki   20
9   Pomoc administracyjna – księgowość   18
10   Stanowisko ds. księgowości podatkowej   19
11   Stanowisko ds. księgowości budżetowej   17
12   Stanowisko ds. kancelaryjno – technicznych i działalności gospodarczej wykonujący równocześnie funkcję kierownika referatu   31
13   Stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych   31
14   Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego   21
15   Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, lecznictwa (zdrowia) i ochrony środowiska   26
16   Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i organów Rady, promocji gminy, sportu   29
17   Informatyk   29
 
   
                                    URZĄD STANU CYWILNEGO
tel.: 15 866 91 03
fax.: 15 866 90 18
   
18   Zastępca Kierownika USC   11
19   Stanowisko ds. ewidencji ludności, powszechnego obowiązku obrony i dowodów osobistych   12
20   Stanowisko ds.obrony cywilnej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, ppoż., gospodarki wodnej, kultury   12
 
   
                              OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel.: 15 866 91 25
fax.: 15 866 91 25

   
21   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej   27
22  
Główny Księgowy OPS
  28
23   Pracownicy Socjalni   13
24  
Pracownicy Socjalni
  14
25   Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz funduszu
alimentacyjnego
  15

 

Wielkość czcionki
Kontrast