Święto Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łążku

16 października 2018 r. obchodziliśmy szczególnie uroczyście ŚWIĘTO SZKOŁY, gdyż w bieżącym roku łączy się z wieloma rocznicami.

– 100 lat NIEPODLEGŁOŚCI NASZEJ OJCZYZNY

– 100 lat szkolnictwa na terenie obwodu szkolnego szkoły w Łążku,

– 70 lat użytkowania najstarszej części szkoły,

– 40 lat wyboru na papieża Karola Wojtyłę,

– 10 lat nadania szkole imienia JANA PAWŁA II

Nasze jubileusze wpisują się też w obchody 200- lecia diecezji sandomierskiej i 20- lecia woj. świętokrzyskiego.

Uroczysta msza św. miała miejsce w kościele w Chodkowie o godz. 10:00. Sprawowali ją: ks. Prałat Czesław Przewłocki – absolwent naszej szkoły, ks. Dziekan Stanisław Chmielewski, ks. Dr Bogdan Krempa i ks. Proboszcz Mariusz Guziak. W homilii ks. Proboszcz wspominał naszego Patrona, dzień nadania szkole imienia Jana Pawła II i zacytował słowa Papieża – Polaka do nauczycieli, do młodzieży i do dzieci.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w szkole. Obejrzeliśmy piękną akademię w wykonaniu uczniów szkoły, w trakcie której wspominaliśmy Ojca Świętego Jana Pawła II – Jego życie dziecięce, młodzieńcze, kapłaństwo, wybór na Stolicę Piotrową, Jego pielgrzymki i ogromną miłość do Boga i człowieka. W tym dniu miało miejsce też ślubowanie i pasowanie na uczniów pierwszoklasistów, którzy słowem, piosenką i tańcem dali wyraz miłości do Polski i Papieża – Polaka.

Następnie na placu szkolnym odsłonięte i poświęcone zostały kamienie ufundowane przez p. Krzysztofa Szarańca – absolwenta szkoły i tabliczki upamiętniające „DĘBA PAPIESKIEGO” i „SOSNĘ BENEDYKTYNKĘ”. Drzewa te były posadzone w dniu nadania szkole imienia Jana Pawła II, a więc 10 lat temu – 16.10.2008r. Były one darem od Nadleśnictwa Staszów – staraniem p. Antoniego Szpaka. Dąb papieski – to jeden z trzech posadzonych w woj. świętokrzyskim – sadzonka poświęcona przez Jana Pawła II i przywieziona do Polski z Rzymu. Sosna – wyhodowana została z nasion poświęconych przez Benedykta XVI w czasie pielgrzymki do Polski 26.05.2006r. podczas mszy św. na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Na finał uroczystości dla całej społeczności uczniowskiej, wszystkich gości i lokalnej społeczności wystąpiła Folk Kapela „GÓRALSKA HORA” ze Szczyrku.

Kończąc, pani Dyrektor Joanna Bisztyga przytoczyła słowa Jana Pawła II – „ Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”, zapewniła o wierności nauce patrona, podziękowała wszystkim zaproszonym Gościom za obecność, a Nauczycielom i Pracownikom obsługi za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie Święta Szkoły.

 

Źródło: www.psplazek.loniow.pl

 

Wielkość czcionki
Kontrast