| loniow.pl |

Twój dzielnicowy

Dzielnicowy tel. 734 498 316

adres e-mail: dzielnicowy.sandomierz7@ki.policja.gov.pl

UWAGA!
Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. 
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112

Plan priorytetowy Dzielnicowego KP w Koprzywnicy sierż.szt.  Kamil  Kasprzyk

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie  od  1.08.2023 roku do 31.01.2024  roku  jest jest wyeliminowanie patologicznych zachowań  na  terenie wielopowierzchniowych sklepów takich jak  Biedronka w miejscowości  Łoniów w  postaci  kradzieży.

W związku z powyższym dzielnicowy sierż.szt.  Kamil  Kasprzyk prosi o kontakt  osoby  posiadające  wiedzę,  która może  się  przyczynić  do identyfikacji i pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców kradzieży.

Wielkość czcionki
Kontrast