| loniow.pl |

ROK 2009

foto

 

22 grudnia 2009r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta Wigilia, w której wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy szkół oraz zaproszeni goście.

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w partnerstwie z Urzędem Gminy w Łoniowie był realizatorem projektu zatytułowanego „Aktywizacja zawodowa mieszkańców warunkiem rozwoju Gminy Łoniów”.

W sobotę 12 grudnia 2009 sala gimnastyczna Publicznego Zespołu Szkół w Łoniowie była miejscem gdzie odbywał się IX Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Organizatorem Turnieju była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie.

7 grudnia 2009 był wyjątkowym dniem dla dzieci z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łoniowie. Tego dnia na saniach zaprzęgniętych w renifery przybył do nich Święty Mikołaj. Wypełnione po brzegi sanie skrywały nie tylko owoce, słodycze i zabawki ale także piękne rowery.

W dniu 27 listopada 2009 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie odbył się I-wszy Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej.

11 listopada 2009r. w naszej gminie odbyły się uroczystości związane z obchodami 91. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wraz z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym i nastaniem jesieni Gmina Łoniów wraz ze Starostwem Powiatowym w Sandomierzu zakupiła i przekazała wszystkim uczniom klas I i II z terenu gminy szelki odblaskowe poprawiające widoczność dzieci na drodze.

14 października 2009r. w Zespole Szkół w Sulisławicach odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej.

27 września 2009r. odbyła się VII edycja konkursu „Nasze sandomierskie – kulinaria regionalne”.

13 września 2009r. Sulisławscy strażacy obchodzili 90-lecie powstania OSP.

10 września 2009r.na posiedzeniu Rady Gminy ogłoszone zostały wyniki XI edycji konkursu – „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku oraz wyniki konkursu „Pamiętajmy o ogrodach”, organizowanym przez Wójta Gminy Łoniów, Radę Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury.

7 września 2009r. odbyła się VI pielgrzymka parafii sandomierskich do Sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach

06 września 2009r. odbyło się X Jubileuszowe Wojewódzkie Święto Jabłkobrania w Obrazowie. Stoisko Gminy Łoniów przygotowane zostało przez Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie.

30 sierpnia 2009r. w Gminie Łoniów odbyło się Powiatowe Święto Plonów.

23 sierpnia 2009r. na stadionie sportowym w Łoniowie przeprowadzone zostały Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze.

12 lipca 2009r. w Zawidzy po raz kolejny obyły się uroczystości związane z obchodami 65-lecia Akcji Burza. Ku czci poległych została odprawiona polowa Msza Święta pod pomnikiem poległych żołnierzy, której przewodniczył Proboszcz Parafii Łoniów - ks. Kan. Stanisław Zaręba.

28 czerwca 2008r. odbyła się III Pielgrzymka Samorządowa do Sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach.

14 czerwca 2009r. w Gminie Łoniów „stolicą pierogów” stały się Świniary Stare. To tutaj przy Publicznej Szkole Podstawowej po raz drugi Gminny Klub Aktywnych Społeczności przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich oraz Wójt Gminy Łoniów zorganizowali dla wszystkich mieszkańców piknik – PIEROGARNIA 2009.

19 par małżeńskich z terenu Gminy Łoniów obchodziło jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego.

Ważnym wydarzeniem w naszej gminie były obchody setnej rocznicy urodzin pana Jana Adamkiewicza z Krowiej Góry. To wspaniałe święto zgromadziło w domu jubilata jego rodzinę, krewnych, a także przedstawicieli władz samorządowych.

21 maja 2009r. na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Świniarach Starych odbył się „I Gminny Dziecięcy Turniej Mini – Piłki Nożnej Chłopców”. Honorowy patronat nad turniejem objął Wójt Gminy Łoniów – Szymon Kołacz oraz Prezes „GKS Świniary” – Zbigniew Dziuba.

3 maja w całej Polsce obchodzono 216 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Gminne uroczystości upamiętniające to wydarzenie rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym Św. Mikołaja w Łoniowie, której przewodniczył ks. kan. Stanisław Zaręba.

Zdjęcia Punktów Przedszkolnych zrealizowanych z programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej w Gminie Łoniów”. Projekt zrealizowany jest w ramach poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

30 marca 2009r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się II Forum Organizacji Pozarządowych oraz Konferencja – Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Gminie Łoniów.

Wielkość czcionki
Kontrast