ROK 2022

15 głosami “za” – podjęta została uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łoniów. Ten moment tradycyjnie poprzedzony był dyskusją nad raportem o stanie gminy oraz udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

W dniu 6 czerwca 2022 r. w Zamku Królewskim w Sandomierzu odbyła się konferencja w ramach działań „Wojewódzkiego Kalendarium na Rzecz Rozwoju Systemu Doradztwa Zawodowego” oraz uroczyste podsumowanie I Edycji Projektu Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Sandomierskiego „Poznaję, Działam, Wybieram! – Zawodowy Zawrót Głowy”, która została objęta honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

W niedzielę, 29 maja 2022 r., swoje święto obchodziły wszystkie dzieci z terenu Gminy Łoniów. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie na najmłodszych mieszkańców czekało moc atrakcji i niespodzianek. Licznie zebranych gości, rodziców, a przede wszystkim dzieci ciepłymi słowami przywitał gospodarz – Wójt Gminy Łoniów pan Szymon Kołacz,  Starosta Powiatu Sandomierskiego pan Marcin Piwnik i Dyrektor GOK pan Marek Bisztyga zapraszając wszystkich do zabawy i życząc wszystkim, również dorosłym beztroskiej zabawy i uśmiechu na każdy dzień.

II Spławikowe Zawody Wędkarskie dla Dzieci w Świniarach Nowych już za nami, w minioną niedzielę – 29 maja Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Łoniowskiej sprawujące opiekę nad Łowiskiem Wędkarskim w Świniarach Nowych zorganizowało dla dzieci spotkanie połączone z rozgrywkami wędkarskimi.

W ubiegły wtorek 22 marca 2022 r. prawie dwudziestoosobowa grupa wolontariuszy z Gminy Łoniów, której skład w głównej mierze stanowili pracownicy Urzędów i Instytucji z naszego terenu, podjęła trud pomocy uchodźcom.

Wyjątkowy i bardzo ważny dla kobiet temat podjęliśmy podczas obchodów Dnia Kobiet w Gminie Łoniów zorganizowanego przez GOK i GBP w Łoniowie. A tematem tym jest rak piersi, a właściwie profilaktyka raka: samobadanie i diagnostyka, a także życie po raku.

Poziom zainteresowania pomocą osobom cierpiącym na skutek wojny w Ukrainie przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Dziś oficjalnie zakończyła się zbiórka, teraz zebrane artykuły zostaną przekazane, tym którzy ich potrzebują. Jest nam niezmiernie miło, że w nasze działania aktywnie zaangażowały się WSZYSTKIE sołectwa Gminy Łoniów, z pomocą Sołtysów i Radnych organizowane były w poszczególnych wsiach zbiórki, których rozmach zadziwiał – dziękujemy.

W dniu 02 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Łoniów odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: Poseł PIS Marek Kwitek, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Krzysztof Sobiecki, Wójt Gminy Łoniów Szymon Kołacz, Z-ca Wójta Małgorzata Pyszczek, pracownik Urzędu Gminy Monika Musiał-Ćwiertnia, przedstawiciele sołectwa Bogoria: Sołtys Agata Jankowska, Radny Henryk Dojka, Mieszkaniec wsi Adam Pięda. Celem odbytych rozmów było omówienie kwestii braku drożności przepustów zlokalizowanych w korycie cieku w miejscowości Bogoria oraz wypracowanie wspólnego stanowiska umożliwiającego rozwiązanie powyższego problemu. 

Na apel Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka strażacy w całej Polsce zbierali sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla ukraińskich strażaków.

Wielkość czcionki
Kontrast