| loniow.pl |

ROK 2022

W 2022 r. Gmina Łoniów po raz piętnasty przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.  ZTU to kampania realizująca założenia profilaktyki uniwersalnej. W kampanii tej bierze udział ponad tysiąc samorządów z całej Polski. Co roku przedsięwzięciu towarzyszy inne hasło przewodnie oraz nowy zestaw materiałów.

Czas podsumować naszą akcję dla Bartoszka, której pomysł zrodził się podczas zajęć w Pracowni Ceramicznej działającej w  Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie.

Po 3. letniej nie zamierzonej przerwie spowodowanej pandemią po raz  XX na sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Łoniowie odbył się Gminny Turniej w Tenisie Stołowym. „SPORT PRZECIW NAŁOGOM” to hasło które przyświecało rozgrywkom. Celem Turnieju było propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez uprawianie sportu, spędzania czasu wolnego bez alkoholu i używek, poprawa sprawności fizycznej oraz integracja.

Akcja dywersyjna, ewakuacja zakładu, gaszenie pożaru, pomoc medyczna rannym. Na szczęście to tylko kilka elementów ćwiczeń jakie zostały zainscenizowane podczas Gminnych Ćwiczeń Obronnych w dniu 24 listopada 2022r. w Gminie Łoniów.

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. W piątek 11 listopada w Łoniowie odbyło się uroczyste świętowanie 104. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po przerwie związanej z pandemią udało się kultywować tradycję, dzięki której wspólnie mogliśmy okazać swą miłość do Ojczyzny i przywiązanie do wolności.

9 listopada 2022 roku odbyła się II Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Celem olimpiady było propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci, rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole oraz poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej

Cmentarze Parafialne w Chodkowie, Łoniowie i Sulisławicach

Wieczór 23 września 2022 dla społeczności gminy Łoniów wydaje się być dniem bardzo ważnym, może nawet szczególnym. Oto mieszkańcy, którzy przybyli na spotkanie do GOK w Łoniowie byli świadkami ważnego dla społeczności Gminy Łoniów wydarzenia. W tym bowiem dniu Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie zorganizował wieczór autorski połączony z promocją i oddaniem do rąk mieszkańców i czytelników publikację, której zamierzeniem było historyczne opracowanie dziejów naszej „Małej ojczyzny” w odniesieniu do wybranych aspektów. Publikacja nosi tytuł „Z dziejów Gminy Łoniów”

W dniu 7 października 2022 r. – 24 pary z terenu Gminy Łoniów świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jubileusz przypadał w 2021 r. jednak ze względu na pandemię uroczyste wręczenie medali odbyło się w ubiegły piątek

23 września 2022 roku Liga Ochrony Przyrody Okręg Tarnobrzeski obchodziła 45-lecie działalności. Jej założycielem jest Antoni Szpak, który w 1977 r na pierwszym zjeździe został wybrany prezesem, a następnie pełnił tę funkcję przez 7 kadencji.

Niezwykłe samochody, licytacje, konkursy, ciasta i potrawy przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia, zbiórka odzieży i nakrętek, pokazy OSP, muzyka - tak wyglądało niedzielne popołudnie (25 września) w Łoniowie, gdzie po raz pierwszy zorganizowano zlot miłośników motoryzacji, z którego dochód został przeznaczony dla Bartosza Jędrasika. Organizatorem charytatywnej imprezy był Moto Club Bogoria przy współpracy z Wójtem Gminy Łoniów i Gminnym Ośrodkiem Kultury

01 lutego 2022 r. Środowiskowy Dom Samopomocy  w Łoniowie rozpoczął swoją działalność, placówka powstała w ramach projektu pn.” Społeczeństwo bez barier – usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego”.

W minioną niedzielę (04.09.2022r.) na stadionie miejskim w Sandomierzu odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Do rywalizacji przystąpiło dwanaście drużyn – osiem męskich i cztery kobiece. Zostały one wcześniej wyłonione w eliminacjach na szczeblach gminnych. Zawody odbyły się w dwóch konkurencjach: sztafety pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowego.

W dniu 30 sierpnia 2022 roku  o  godz.9:30 w Gminie Łoniów odbyły się Ćwiczenia Powiatowe pk. „ŁONIÓW 2022”.  Tematem ćwiczeń było „Prowadzenie działań gaśniczych na terenie Leśnictwa Zawidza z elementami ratownictwa poszukiwawczego”.

28 sierpnia 2022 r. w Samborcu odbyło się Powiatowe Święto Plonów. Impreza zgromadziła wielu mieszkańców powiatu sandomierskiego.

Dożynki to najważniejsze święto dla wszystkich, którzy związani są z ziemią i jej plonami. Obchody tego wydarzenia przypadają na czas, gdy pustoszeją pola, a praca na nich dobiega końca. Tegoroczna uroczystość dożynkowa w Gminie Łoniów odbyła się 14 sierpnia i była połączona z obchodami Jubileuszu 100-lecia istnienia OSP w Łoniowie.

24 lipca odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wzięły udział jednostki straży pożarnej w Gminie Łoniów. Najlepszą w Gminie Łoniów okazała się jednostka OSP Wnorów.

Fotorelacja z pikniku PIEROGARNIA 2022 oraz festiwalu "Jawor u źródeł kultury"

15 głosami “za” – podjęta została uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łoniów. Ten moment tradycyjnie poprzedzony był dyskusją nad raportem o stanie gminy oraz udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

W dniu 6 czerwca 2022 r. w Zamku Królewskim w Sandomierzu odbyła się konferencja w ramach działań „Wojewódzkiego Kalendarium na Rzecz Rozwoju Systemu Doradztwa Zawodowego” oraz uroczyste podsumowanie I Edycji Projektu Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Sandomierskiego „Poznaję, Działam, Wybieram! – Zawodowy Zawrót Głowy”, która została objęta honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

W niedzielę, 29 maja 2022 r., swoje święto obchodziły wszystkie dzieci z terenu Gminy Łoniów. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie na najmłodszych mieszkańców czekało moc atrakcji i niespodzianek. Licznie zebranych gości, rodziców, a przede wszystkim dzieci ciepłymi słowami przywitał gospodarz – Wójt Gminy Łoniów pan Szymon Kołacz,  Starosta Powiatu Sandomierskiego pan Marcin Piwnik i Dyrektor GOK pan Marek Bisztyga zapraszając wszystkich do zabawy i życząc wszystkim, również dorosłym beztroskiej zabawy i uśmiechu na każdy dzień.

II Spławikowe Zawody Wędkarskie dla Dzieci w Świniarach Nowych już za nami, w minioną niedzielę – 29 maja Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Łoniowskiej sprawujące opiekę nad Łowiskiem Wędkarskim w Świniarach Nowych zorganizowało dla dzieci spotkanie połączone z rozgrywkami wędkarskimi.

W ubiegły wtorek 22 marca 2022 r. prawie dwudziestoosobowa grupa wolontariuszy z Gminy Łoniów, której skład w głównej mierze stanowili pracownicy Urzędów i Instytucji z naszego terenu, podjęła trud pomocy uchodźcom.

Wyjątkowy i bardzo ważny dla kobiet temat podjęliśmy podczas obchodów Dnia Kobiet w Gminie Łoniów zorganizowanego przez GOK i GBP w Łoniowie. A tematem tym jest rak piersi, a właściwie profilaktyka raka: samobadanie i diagnostyka, a także życie po raku.

Poziom zainteresowania pomocą osobom cierpiącym na skutek wojny w Ukrainie przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Dziś oficjalnie zakończyła się zbiórka, teraz zebrane artykuły zostaną przekazane, tym którzy ich potrzebują. Jest nam niezmiernie miło, że w nasze działania aktywnie zaangażowały się WSZYSTKIE sołectwa Gminy Łoniów, z pomocą Sołtysów i Radnych organizowane były w poszczególnych wsiach zbiórki, których rozmach zadziwiał – dziękujemy.

W dniu 02 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Łoniów odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: Poseł PIS Marek Kwitek, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Krzysztof Sobiecki, Wójt Gminy Łoniów Szymon Kołacz, Z-ca Wójta Małgorzata Pyszczek, pracownik Urzędu Gminy Monika Musiał-Ćwiertnia, przedstawiciele sołectwa Bogoria: Sołtys Agata Jankowska, Radny Henryk Dojka, Mieszkaniec wsi Adam Pięda. Celem odbytych rozmów było omówienie kwestii braku drożności przepustów zlokalizowanych w korycie cieku w miejscowości Bogoria oraz wypracowanie wspólnego stanowiska umożliwiającego rozwiązanie powyższego problemu. 

Na apel Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka strażacy w całej Polsce zbierali sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla ukraińskich strażaków.

Wielkość czcionki
Kontrast