| loniow.pl |

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łoniowie

Adres:

Łoniów 120

27 – 670 Łoniów

Telefon: 451 172 901

NIP: 864 – 19 – 62 – 524

REGON: 520859949

E-mail: sds@loniow.pl

www: https://loniow.naszsds.pl/

 

  • Godziny pracy:

• poniedziałek: 7:30 – 15:30
• wtorek: 7:30 – 15:30
• środa: 7:30 – 15:30
• czwartek: 7:30 – 15:30
• piątek: 7:30 – 15:30

 

Kierownik: Agnieszka Czarnecka

 

Od 01 lutego 2022 r Środowiskowy Dom Samopomocy  w Łoniowie już działa, placówka powstała w ramach projektu pn.” Społeczeństwo bez barier – usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego”. Liderem Projektu jest Powiat Sandomierski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu natomiast partnerem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Kielcach oraz Gmina Łoniów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie.

Środowiskowy Dom Samopomocy  mieści się w dawnym budynku Urzędu Gminy, który teraz dostał drugie życie. Jest to pierwsza tego typu placówka w naszej gminie, świadcząca pomoc   mieszkańcom Gminy Łoniów, przeznaczona jest dla 19 uczestników,  którzy wskazują inne przewlekłe zaburzenia czynności psychiczne typu C.

Środowiskowy Dom Samopomocy  działa  pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.  Placówka we własnym zakresie dowozi uczestników na zajęcia, na których czeka wiele interesujących zajęć. Każdy z uczestników rozwija swoje zainteresowania i pasje.  W naszej placówce działa szereg pracowni w tym  kulinarna, plastyczna,  komputerowa, muzyczna, gimnastyczna, florystyczna. Wszystkie zajęcia które odbywają się w placówce mają charakter celowy, zorganizowane są w taki sposób, aby  w realizację zaangażowani byli wszyscy uczestnicy. Ważne jest też, aby każdy uczestnik brał udział w takich  zajęciach, zadaniach, które będzie mógł wykonać i wybrać samodzielnie. Takie podejście sprawa, że wszyscy czują się ważni i potrzebni. Poszczególne cykle tematyczne będą powracały, by pogłębić informacje, zwiększyć ich zakres, stopniowo rozszerzać umiejętności, doprowadzać do kształtowania kompetencji niezbędnych do poprawy zaradności życiowej i integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej.  Ponadto w placówce oferujemy uczestnikom:

 – poradnictwo psychologiczne

-pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

-pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w tym;
uzgadnianie terminów wizyt lekarskich,

-poradnictwo socjalne;

-ciepły posiłek;

-systematyczne utrzymywanie kontaktu z rodziną uczestnika;

Uczestnictwo w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łoniowie jest całkowicie bezpłatne.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu 451 172 901, lub siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy – Łoniów 120.

Wielkość czcionki
Kontrast