| loniow.pl |

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie

  • Adres:

Łoniów 56

27 – 670 Łoniów

Telefon / FAX: 15866 – 99 – 68 lub  15866 – 91 – 03 wew. 32

NIP: 864 – 15 – 88 – 988

REGON: 001060889

E-mail: gok@loniow.pl

e-Doręczenia: AE:PL-68105-66031-RCCFG-30

Strona: www.gok.loniow.pl

Dyrektor: Karolina Paliwoda

 

  • Godziny pracy:

• poniedziałek: 8:00 – 16:00
• wtorek: 8:00 – 16:00
• środa: 8:00 – 16:00
• czwartek: 12:00 – 20:00
• piątek: 12:00 – 20:00

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie został utworzony na mocy Uchwały Rady Gminy Łoniów Nr VI / 18 / 90 z dnia 21 października 1990 r. i działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Tekst jednolity Dz. U. Nr 110, poz. 721 z 1997, z późn. zm.)

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr. 13, poz 74 z 1996r. z późn. zm.)

Statut GOK w Łoniowie uchwalono Uchwałą Nr XIX / 110 / 2000 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 września 2000 z późn. zm.

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie jest gminną instytucją kultury, która swoją działalnością obejmuje Gminę Łoniów.

Oprócz szerokiej oferty dla mieszkańców pragnących czynnie uczestniczyć w kulturze, GOK stwarza szereg możliwości udziału w festynach,  konkursach, wycieczkach i zabawach adresowanych do wszystkich mieszkańców.

Wielkość czcionki
Kontrast