| loniow.pl |

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie

  • Adres:

Łoniów 56

27 – 670 Łoniów

Telefon / FAX: 15866 – 99 – 68 lub  15866 – 91 – 03 wew. 32

NIP: 864 – 15 – 88 – 988

REGON: 001060889

E-mail: gok@loniow.pl

e-Doręczenia: AE:PL-68105-66031-RCCFG-30

Strona: www.gok.loniow.pl

BIP: https://gok-loniow.biuletyn.net/

Dyrektor: Karolina Paliwoda

 

  • Godziny pracy:

• poniedziałek: 8:00 – 16:00
• wtorek: 8:00 – 16:00
• środa: 8:00 – 16:00
• czwartek: 12:00 – 20:00
• piątek: 12:00 – 20:00

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie został utworzony na mocy Uchwały Rady Gminy Łoniów Nr VI/18/90 z dnia 21 października 1990 r. i działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 87 z późn. zm.)
  2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)

Statut GOK w Łoniowie uchwalono UCHWAŁĄ NR XX / 109 / 2012 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie: nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie.

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie jest gminną instytucją kultury, która swoją działalnością obejmuje Gminę Łoniów.

Oprócz szerokiej oferty dla mieszkańców pragnących czynnie uczestniczyć w kulturze, GOK stwarza szereg możliwości udziału w festynach,  konkursach, wycieczkach i zabawach adresowanych do wszystkich mieszkańców.

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie swoją działalnością obejmuje gminę Łoniów, posiada swoje Świetlice w Chodkowie Starym, Sulisławicach i Świniarach Starych.

Realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej; próbuje rozbudzać i zaspakajać potrzeby kulturowe społeczeństwa.

Oprócz szerokiej oferty dla mieszkańców pragnących czynnie uczestniczyć w kulturze, GOK stwarza szereg możliwości udziału w festynach, konkursach, wycieczkach i zabawach adresowanych do wszystkich mieszkańców.

 

Wielkość czcionki
Kontrast