| loniow.pl |

ROK 2024

foto

W poniedziałek, 6 maja br. o godz. 10:00 zgodnie z postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie odbyła się uroczysta inauguracja I Sesji Rady Gminy Łoniów IX kadencji. Podczas tej ceremonii nowo wybrani radni oraz Wójt Gminy, Martyna Pawłowska, złożyli ślubowanie.

24 kwietnia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie odbył się Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – etap gminny. Organizatorem Turnieju na tym etapie była GKRPA w Łoniowie oraz GOK.

W dniu 22 marca 2024 r. 23 pary z terenu Gminy Łoniów świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego za 2023 r. Uroczystość rozpoczęto mszą św. w kościele p.w. św. Mikołaja Bp w Łoniowie koncelebrowana przez ks. kan dr Bogdana Krempę oraz Kustosza parafii p.w. NNMP w Sulisławicach. Druga część uroczystości odbyła się na sali Urzędu Stanu Cywilnego w Łoniowie. To tam szanownym Jubilatom w obecności ich rodzin wręczono „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie”. Aktu dekoracji dokonał Wicewojewoda świętokrzyski Pan Michał Skotnicki.

Władze gminy Łoniów 18 marca 2024 r. podczas ostatniej sesji Rady Gminy doceniając pracę swoich Sołtysów i Radnych uhonorowały ich pamiątkowymi tabliczkami.  Na koniec kadencji 2018-2023 Wójt Gminy Łoniów Szymon Kołacz wraz z przewodniczącym Rady Gminy Radosławem Smalerą złożyli podziękowania sołtysom i radnym za wieloletni wysiłek oraz zaangażowanie w rozwój gminy oraz pełną poświęcenia pracę dla dobra jej społeczności życząc im jednocześnie dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

17 lutego 2024 r. na sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Łoniowie odbył XIII Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej. Organizatorami Turnieju były: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łoniowie. Patronat Honorowy nad Turniejem objął Wójt Gminy Łoniów Pan Szymon Kołacz. Hasłem turnieju były słowa: „SPORT PRZECIW UZALEŻNIENIOM”.

W dniu 06.02.2024 roku w Urzędzie Gminy w Łoniowie podpisane zostały umowy na budowę dróg i sieci wodociągowych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Gminy. Podpisanie umów jest zwieńczeniem kilkuletnich starań Wójta oraz pracowników Urzędu w pozyskaniu środków finansowych na te inwestycje.

Wielkość czcionki
Kontrast