| loniow.pl |

Cel Zespołu Interdyscyplinarnego

Celem zespołu interdyscyplinarnego są zadania na poziomie strategicznym. Pełni on funkcję strategiczno-koordynującą polegającą na kształtowaniu lokalnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są:

• Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka.

• Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane i pozbawione należytej opieki itp.

• Rodziny, w których nadużywa się alkohol lub inne używki.

• Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem, zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd.

• Rodziny, w których rodzice lub opiekunowie są umysłowo, emocjonalnie, lub fizycznie upośledzeni.

• Rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu.

• Rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci.

• Rodziny, w których rodzice lub rodzic jest osobą nieletnią.

Wielkość czcionki
Kontrast