| loniow.pl |

ROK 2021

foto

9 grudnia tego roku w chłodne, grudniowe popołudnie z Laponii do Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie przybył niezwykły gość – Święty Mikołaj

9 grudnia bieżącego roku dzieci i młodzież mieszkającą w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie odwiedził Wicewojewoda Świętokrzyski Rafał Nowak wraz z Wójtem Gminy Łoniów – Szymonem Kołaczem, Zastępcą Wójta – Małgorzatą Pyszczek oraz Sekretarz – Justyną Bartyzel.

Nowy rok edukacyjny w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie zaowocował licznymi przedsięwzięciami związanymi z plastyką. Działania skierowane są zarówno dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy, jak i dla młodzieży i dorosłych. W każdy czwartek zapraszamy dzieci najmłodsze na zajęcia koła plastycznego, gdzie poznają różne techniki rysunkowe, malarskie i rękodzielnicze.

W dniu 10 listopada 2021 r.  w  Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łoniowie  odbył się uroczysty koncert z okazji 103. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Koncert pod hasłem  ,,Tylko pod tym znakiem, tylko pod tym krzyżem Polska jest Polską,  a Polak Polakiem”  został przygotowany przez Zespół Pieśni i Tańca ,,Czerwone Korale” oraz najstarszych uczniów naszej szkoły.

11 listopada to szczególna data na kartach polskich kalendarzy, w tym dniu przypada państwowe święto dla upamiętnienia odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów. Tegoroczne gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się mszą świętą sprawowaną w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Mikołaja Biskupa w Łoniowie.  W nabożeństwie udział wzięli:  Wójt Gminy Łoniów – p. Szymon Kołacz, Dyrektorzy szkół i przedszkoli wraz z delegacjami nauczycieli, samorządowcy oraz mieszkańcy.

W dniach 14 – 15 października sala widowiskowa GOK w Łoniowie była miejscem spotkań wielbicielek rękodzieła, dziewięciu kobiet z terenu Gminy Łoniów

16 września 2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu podpisano Porozumienie określające zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.

XXI Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie odbyły się 12 września w Kielcach. Powiat Sandomierski reprezentował wieniec dożynkowy przygotowany przez KGW w Łoniowie, który na Powiatowym Święcie Plonów 29 sierpnia zajął I miejsce. W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy wieniec z Gminy Łoniów znalazł się i w tym roku na podium, zajmując bardzo zaszczytne II miejsce.

Życie w dobie pandemii wymusiło na wszystkich zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń i konieczność odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Jednym z najważniejszych czynników walki z pandemią i jednocześnie szansą na powrót do normalności stały są szczepienia. Na mocy podpisanych porozumień dotyczących współpracy w zakresie realizowania Narodowego Programu Szczepień Koła Gospodyń Wiejskich i Sołtysi naszej gminy aktywnie włączyli się do walki z wirusem COVID-19, propagując szczepienia, jako przełomowe osiągnięcie medyczne.

Zapraszamy na fotorelację z Powiatowego Święto Plonów jakie odbyło się 29 sierpnia 2021 r. w Gminie Łoniów.

7 sierpnia 2021 r. odbyła się uroczystość Złotych Godów par małżeńskich z terenu gminy Łoniów, których jubileusz przypadł w 2020 roku. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznano 29 parom z terenu gminy.

24 czerwca 2021 r. podczas XXV sesji Rady Gminy Łoniów, radni jednogłośnie udzielili wójtowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.

Już wkrótce w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie swoje podwoje otworzy pracownia ceramiczna. Uroczyste otwarcie połączone z warsztatami dla dzieci zostało zaplanowane na 15 czerwca 2021 roku. Zajęcia toczenie na kole, tworzenia przedmiotów z gliny, wypalania, szkliwienia będą się odbywać cyklicznie od nowego roku szkolnego. Pracownia będzie dostępna zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Fachową opiekę nad pracownią będzie sprawować instruktor plastyk Zdzisława Drach. Praca z gliną pozwala uwolnić wyobraźnię i stworzyć unikatowe przedmioty artystyczne własnego projektu

Ciepłe słońce, błękitne bezchmurne niebo i idealnie gładka tafla wody łowiska wędkarskiego w Świniarach Nowych – w takich właśnie warunkach 6 czerwca odbyły się I Zawody Wędkarskie Dla Dzieci zorganizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Łoniowskiej.

Z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz ogłosił konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego pod hasłem ,,112 - zawsze w gotowości”. Na konkurs wpłynęła rekordowa ilość (ok. 2,5 tysiąca) prac plastycznych. Wśród nich znalazły się prace 27 uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łoniowie.

Szkolne koła naukowe „ Kreatywni” i „Eureka” przystąpiły w marcu do realizacji kolejnego etapu programu „Być jak Ignacy”. Tym razem nasi uczniowie poszerzają swoją wiedzę o transporcie, jego historii, zagrożeniach wynikających z nadmiernej emisji spalin, oraz wyzwań jakie ma przed sobą dzisiejsza motoryzacja.

W 2019 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy województwem świętokrzyskim, a gminą Łoniów w realizacji pilotażu projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji”.

Wielkość czcionki
Kontrast