ROK 2021

foto

Szkolne koła naukowe „ Kreatywni” i „Eureka” przystąpiły w marcu do realizacji kolejnego etapu programu „Być jak Ignacy”. Tym razem nasi uczniowie poszerzają swoją wiedzę o transporcie, jego historii, zagrożeniach wynikających z nadmiernej emisji spalin, oraz wyzwań jakie ma przed sobą dzisiejsza motoryzacja.

W 2019 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy województwem świętokrzyskim, a gminą Łoniów w realizacji pilotażu projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji”.

Wielkość czcionki
Kontrast