ROK 2021

foto

Życie w dobie pandemii wymusiło na wszystkich zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń i konieczność odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Jednym z najważniejszych czynników walki z pandemią i jednocześnie szansą na powrót do normalności stały są szczepienia. Na mocy podpisanych porozumień dotyczących współpracy w zakresie realizowania Narodowego Programu Szczepień Koła Gospodyń Wiejskich i Sołtysi naszej gminy aktywnie włączyli się do walki z wirusem COVID-19, propagując szczepienia, jako przełomowe osiągnięcie medyczne.

Zapraszamy na fotorelację z Powiatowego Święto Plonów jakie odbyło się 29 sierpnia 2021 r. w Gminie Łoniów.

7 sierpnia 2021 r. odbyła się uroczystość Złotych Godów par małżeńskich z terenu gminy Łoniów, których jubileusz przypadł w 2020 roku. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznano 29 parom z terenu gminy.

24 czerwca 2021 r. podczas XXV sesji Rady Gminy Łoniów, radni jednogłośnie udzielili wójtowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.

Już wkrótce w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie swoje podwoje otworzy pracownia ceramiczna. Uroczyste otwarcie połączone z warsztatami dla dzieci zostało zaplanowane na 15 czerwca 2021 roku. Zajęcia toczenie na kole, tworzenia przedmiotów z gliny, wypalania, szkliwienia będą się odbywać cyklicznie od nowego roku szkolnego. Pracownia będzie dostępna zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Fachową opiekę nad pracownią będzie sprawować instruktor plastyk Zdzisława Drach. Praca z gliną pozwala uwolnić wyobraźnię i stworzyć unikatowe przedmioty artystyczne własnego projektu

Ciepłe słońce, błękitne bezchmurne niebo i idealnie gładka tafla wody łowiska wędkarskiego w Świniarach Nowych – w takich właśnie warunkach 6 czerwca odbyły się I Zawody Wędkarskie Dla Dzieci zorganizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Łoniowskiej.

Z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz ogłosił konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego pod hasłem ,,112 - zawsze w gotowości”. Na konkurs wpłynęła rekordowa ilość (ok. 2,5 tysiąca) prac plastycznych. Wśród nich znalazły się prace 27 uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łoniowie.

Szkolne koła naukowe „ Kreatywni” i „Eureka” przystąpiły w marcu do realizacji kolejnego etapu programu „Być jak Ignacy”. Tym razem nasi uczniowie poszerzają swoją wiedzę o transporcie, jego historii, zagrożeniach wynikających z nadmiernej emisji spalin, oraz wyzwań jakie ma przed sobą dzisiejsza motoryzacja.

W 2019 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy województwem świętokrzyskim, a gminą Łoniów w realizacji pilotażu projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji”.

Wielkość czcionki
Kontrast