„Radosna Szkoła” w Gminie Łoniów

radosnaszkola4 W bieżącym roku gmina przystąpiła do Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”.

radosnaszkola2W ramach programu „Radosna szkoła” gmina otrzymała wsparcie finansowe na urządzenie szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Świniarach i Szkole Podstawowej w Gieraszowicach. Zgodnie z założeniami programu mają one umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.

Pierwszy plac zabaw został wybudowany przy szkole w Świniarach, drugi, przy szkole w Gieraszowicach powstanie wkrótce. Na jego wybudowanie została podpisana umowa z wykonawcą. Wysokość wsparcia finansowego wynosi 117 187,00 zł.

Drugim działaniem w ramach programu jest wsparcie finansowe na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Wsparcie finansowe otrzymały wszystkie szkoły w gminie, a jego łączna wysokość wyniosła 36 000,00 zł.

Wielkość czcionki
Kontrast