“Zielona energia” dla szkół w Gminie Łoniów

solary10_2Zakończono prace instalatorskie objęte Operacją pn. „Modernizacja systemów ciepłowniczych z wykorzystaniem technologii energooszczędnej i odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej Gminy Łoniów” współfinansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

W ramach zadania zmodernizowano kotłownie poprzez montaż energooszczędnych pieców kondensacyjnych. Zainstalowano systemy solarne (po 20 m2 na każdej szkole), które podgrzewają ciepłą wodę użytkową i wspomagają centralne ogrzewane.

solary10_3W szkołach w Świniarach i w Gieraszowicach wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Proces sterowania ogrzewaniem został zautomatyzowany. Modernizacja spowoduje poprawę efektywności energetycznej systemów ogrzewania o ok. 40%, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania szkół.

Wartość operacji wyniosła 1 531 734,00 zł, w tym dofinansowanie 941 640,00 zł.

Wielkość czcionki
Kontrast