| loniow.pl |
INWESTYCJE

„Unijne” drogi

Zakończyła się budowa dróg objętych Projektem pn. „Poprawa organizacji i bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Łoniów poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Trzebiesławice – Łoniów, Bazów – Wojcieszyce i Świniary Stare – Jasienica”.

drogiunjne2Projekt został dofinansowany z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej.

W ramach Projektu przebudowano drogi gminne relacji Świniary Stare – Jasienica (o długości 0,49 km), Łoniów – Trzebiesławice (o długości 1,92 km), Bazów – Wojcieszyce (o długości 0,61 km) o łącznej długości 3,02 km, wykonując następujący zakres robót:
– przebudowa istniejącej nawierzchni na długości 3,02 km,
– dostosowanie drogi do ruchu KR1,
– utwardzenie poboczy,
– wykonanie elementów oznakowania pionowego drogi,
– remont i przebudowa przepustów o złym stanie technicznym,
– wykonanie odwodnienia powierzchniowego.
Wartość Projektu po realizacji wynosi 1 449 522,87 zł, w tym dofinansowanie 869 713,72 zł.

Przebudowa drogi Świniary Stare – Jasienica umożliwi mieszkańcom skrócenie czasu przejazdu, poprzez połączenie ze sobą drogi wojewódzkiej. Zapewni bezpieczniejszy dostęp dzieci do szkoły podstawowej. Przebudowa dróg Łoniów – Trzebiesławice oraz Bazów – Wojcieszyce umożliwi mieszkańcom skrócenie czasu przejazdu, poprzez połączenie ze sobą dróg powiatowych, umożliwi bezpieczny dojazd bez konieczności wjeżdżania na ruchliwą i niebezpieczną drogę krajową nr 9. Zapewni bezpieczniejszy dostęp dzieci do szkół.

Przebudowane drogi poprawią dostępność komunikacyjną miejscowości na terenie gminy Łoniów.

Wielkość czcionki
Kontrast