Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

nfogRealizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łoniów na lata 2012-2032” w 2012 roku.

Dofinansowana została ze środków WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie Na kwotę dotacji 32158,31 zł składają się

1) środki WFOŚiGW w Kielcach – 13.241,65, tj. – 35,00 % kosztów kwalifikowanych zadania,
2) środki NFOŚiGW w Warszawie – 18.916,65, tj. – 50,00% kosztów kwalifikowanych zadanialogoloniow

Wielkość czcionki
Kontrast