Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów – Etap I

rpoefrrKompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów. Etap I
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,

 

Działanie 6.2. „Rewitalizacja małych miast”

Wartość: 2 175 781,46 zł

Dofinansowanie: 1 206 600 zł

Lata realizacji: 2010-2013

 

rewitalizacja_boiskoModernizacja boiska do gry w piłkę nożną wraz z trybunami, utworzenie dodatkowego boiska do celów treningowych, budowa zaplecza sanitarno-socjalnego mieszczącego: szatnie, pomieszczenie dla sędziów, toalety, natryski oraz pomieszczenie na sprzęt sportowy to odpowiednie warunki dla rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców jakie stworzył realizowany Projekt pt. „Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów – Etap I.

 

rewitalizacja_scenaCała infrastruktura sportowa to tylko niektóre elementy jakie zachęcają dzieci, młodzież i mieszkańców do aktywnego trybu życia. Bezpieczny parking, ławeczki, nasadzenie „małej zieleni” oraz nowa scena widowiskowa stała się dodatkowym miejscem wypoczynku dla wszystkich mieszkańców oraz wspaniałym centrum kultury i rozrywki.

dla_rozwoju_eswietokrzyskiego

Wielkość czcionki
Kontrast