Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Łoniów

projekt_sbrr_loniow

W Gminie Łoniów na podstawie umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego jest realizowany Projekt pt. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Łoniów”, w którym biorą udział cztery szkoły podstawowe. Projekt jest realizowany od 01 sierpnia 2012r. do 30 czerwca 2013 r.

Projektem będą objęte dzieci z klas I – III wymagające indywidualnego wyrównania dysproporcji w poziome znajomości materiału.

kapital_ludzki_efs

Wielkość czcionki
Kontrast