Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie – Utracone dziedzictwo losy ziemian w XX wieku za film pt. Moszyńscy właściciele ziemscy Łoniowa

Uczniowie  z Publicznego Zespołu Szkół im. Św. Jana Pawła II w Łoniowie  pod opieką  Renaty Mazurkiewicz, nauczyciela historii i sztuki, brali udział w projekcie zatytułowanym Utracone dziedzictwo – losy polskich  ziemian w XX wieku. Organizatorem tego  konkursu było Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.  Współorganizatorem konkursu były  Oddziałowe Biura Edukacji Publicznej IPN w: Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu i Rzeszowie.  Konkurs poprzedziły liczne warsztaty i konferencje  dla uczniów i nauczycieli. Oceny projekt  dokonała  Ogólnopolska Komisja Konkursowa powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Celem konkursu było przywrócenie pamięci o roli społecznej, politycznej i kulturalnej ziemiaństwa, jego tradycji w walkach niepodległościowych oraz martyrologii.  Poznawanie i dokumentowanie często trudnej i dramatycznej historii ziemian jak również kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach oraz rozwijanie pasji badawczej uczniów. Zamierzeniem projektu było przywracanie wspólnej pamięci o  roli ziemiaństwa w polskiej historii, którą to rolę i samo istnienie tej warstwy społecznej po przejęciu w Polsce władzy przez komunistów usiłowano wyrugować ze świadomości narodu. Poprzez  projekt chcieliśmy  przybliżyć mieszkańcom gminy Łoniów etos, losy i znaczenie polskiego ziemiaństwa na przykładzie rodziny hr Moszyńskich.

Prace nad projektem rozpoczęliśmy w listopadzie 2015 roku, gromadząc źródła  i wszelkie informacje od świadków historii na temat rodziny hr Moszyńskich . Po zredagowaniu  scenariusza i obsadzeniu ról przystąpiliśmy do zbierania  rekwizytów, fotografii, strojów, doboru tła muzycznego oraz wreszcie  do nagrania. Pierwsze zdjęcia zostały wykonane 23 stycznia 2016 roku w bardzo mroźną sobotę. Aura, mimo dużego mrozu sprzyjała naszym kadrom, wspaniałym światłem i bajkowym krajobrazem, drzewa parku były przepięknie ośnieżone, co dodatkowo artystycznie  wzbogaciło  nasze nagranie. Zależało nam aby film miał charakter edukacyjny, oddający ducha epoki, oraz  aby były w nim  zawarte informacje historyczne,  rzetelna i oparta o prawdziwe źródła historyczne wiedza.  W zajęciach nad projektem brali udział uczniowie Gimnazjum. Byli to: Wiktoria Błasiak (Maria Moszyńska – Borch), Patryk Bartyzel (uczeń), Maciej Nenutil  (uczeń), Mateusz Bryła (Emanuel Moszyński)  oraz gościnnie wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łoniowie  Ksenia Chmiel (Helenka Moszyńska)  i Bartosz Figacz  (Piotr Moszyński) z kl. IV. Sceny filmu zostały nagrane w trzech miejscach, w szkole, w parku na tle willi neorenesansowej – domu rodzinnego hr Moszyńskich oraz w pomieszczeniach starej plebani przy kościele św. Floriana w Koprzywnicy, za udostępnienie których jesteśmy wdzięczni ks. Jerzemu Burkowi Proboszczowi Parafii w Koprzywnicy. W pracach techniczno – montażowych pomógł nam Pan Mariusz Dobrowolski. Po zrealizowanym zadaniu pozostało nam jedynie czekać na wyniki. 25 kwietnia 2016 roku, otrzymaliśmy wspaniałą informacje, iż nasz projekt okazał się najlepszy w województwie zajmując I miejsce  i przeszedł  do Etapu Ogólnopolskiego. Było to dla nas ogromne wyróżnienie, ale też zaskoczenie, ponieważ nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu. 10 maja 2016 roku, podczas Konferencji historyczno – regionalnej  Nad wszystko inne, ceń strony rodzinne odbyła się uroczysta premiera filmu pt. hr Moszyńscy – właściciele ziemscy Łoniowa oraz spotkanie z aktorami, którzy podzielili się własnymi przeżyciami z  planu  filmowego. Film otrzymał bardzo pozytywne recenzje od mieszkańców Łoniowa, niektórzy nie kryli wzruszeń, przypominając sobie dawne dworskie lata, zapisane gdzieś jeszcze w pamięci. Również dla młodego pokolenia film był  bardzo atrakcyjny i ciekawy. Dzieci zainteresowały się tą historią i dopytywały o szczegóły dotyczące losów głównych bohaterów.

Dnia 10 czerwca 2016 roku, grupa projektowa przystąpiła do Eliminacji Ogólnopolskich które odbyły  się   w Gimnazjum nr 4 w Krakowie.

Zespół uczniów,  mając do dyspozycji 10 minut, ustnie zaprezentował swoją pracę – uzasadniając wybór tematu, scharakteryzował projekt, dokonał analizy i oceny zebranego materiału źródłowego oraz odpowiadał  na dwa  pytania dotyczące pracy, które zadała komisja  konkursowa.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło  się 10 czerwca 2016 r.  we dworze Państwa Elżbiety i Antoniego Potockich w Olszy (obecnie Kraków). Nasza praca została uhonorowana tytułem – Najlepszy film konkursu – Grand Prix. Prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział w Krakowie  Rafał Slaski serdecznie pogratulował grupie projektowej pomysłu i obiecał, że zrobi wszystko, aby film trafił do szerszego grona odbiorców poprzez TVP Historia, ponieważ jest bardzo dobry i zasługuje na uwagę.

Uczniowie wraz z opiekunem otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz przepiękne książki o tematyce historycznej, ufundowane przez IPN w Krakowie oraz Muzeum i Bibliotekę Czartoryskich.

Pobyt w Krakowie to dla nas wspaniałe spotkanie z ludźmi kultury i nauki. Organizatorzy byli pod wrażeniem grupy projektowej, która prezentowała się wspaniale, zwłaszcza dziewczęta wystylizowane na lata dwudziestolecia międzywojennego w pięknych sukienkach i kapeluszach z koronkowymi parasolkami w ręku. Stały się obiektem zainteresowania i zachwytu.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że współna praca została doceniona i że mogliśmy przeżyć coś wyjątkowego, co na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Wyrazy wdzięczności pragniemy przekazać Panu Wójtowi nasze Gminy Szymonowi Kołaczowi za sfinansowanie nam wyjazdu do Krakowa na etap Ogólnopolski Konkursu.

Opiekun i koordynator Projektu

                                                       mgr Renata Mazurkiewicz


Oto zwiastun filmu. Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne do obejrzenia filmu w Publiczny Zespól Szkół  im. Św. Jana Pawła II w Łoniowie jako instytucji posiadającej wyłączność na prezentowanie i rozpowszechnianie filmu.

Wielkość czcionki
Kontrast