Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Projekt jest aktualnie realizowany na terenie gminy Łoniów. Głównym jego celem jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków.
Wartość tego projektu to kwota 11 187 626.00 zł. Gmina  ze środków unijnych pozyskała kwotę 5 926 089.06 zł.

Prace związane z projektem polegają na: dociepleniu ścian, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, wymianie źródła ciepła, wymianie instalacji c.o. montażu grzejników z zaworami termostatycznymi, instalacjach fotowoltaicznych.
Termomodernizacja zostanie przeprowadzona w budynkach OSP Chodków i Gieraszowice, w szkołach w Gieraszowicach, Łążku, Łoniowie, Sulisławicach i Świniarach, Ośrodkach Zdrowia w Sulisławicach i Świniarach oraz budynku Urzędu Gminy.

 

Wielkość czcionki
Kontrast