Gminny Dzień Edukacji Narodowej

Jedyny dzień w roku podczas którego cała uwaga zwrócona jest w stronę nauczycieli. Okazją do podziękowań pracownikom oświaty za trud wkładany w nauczanie jest Dzień Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela.

12 października 2018 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łoniów. To piękne święto z udziałem dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, pracowników obsługi, władz samorządowych oraz emerytowanych nauczycieli rozpoczęła Msza Św. w kościele Świętego Mikołaja Biskupa w Łoniowie.

Tego dnia nie mogło zabraknąć życzeń, kwiatów oraz okolicznościowych nagród.

W uroczystościach wzięli udział m.in.: kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty w Sandomierzu Małgorzata Lipa, naczelnik wydziału oświaty w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu Janusz Suszyna, ks. kan. Stanisław Zaręba, przewodniczący rady gminy Antoni Szpak, wójt Szymon Kołacz, radny sejmiku województwa świętokrzyskiego i sekretarz gminy Andrzej Swajda, skarbnik Joanna Szaraniec.

W Gminie Łoniów jest pięć placówek oświatowych. Na przełomie ostatnich lat placówki te przeszły modernizację. W szkołach wybudowano boiska, w tym uporządkowano istniejącą strukturę przestrzenną terenów przyszkolnych. W ramach programu „Radosna szkoła” urządzono 2 szkolne place zabaw.
We wszystkich szkołach zmodernizowano kotłownie poprzez montaż energooszczędnych pieców kondensacyjnych. Zainstalowano systemy solarne, które podgrzewają ciepłą wodę użytkową i wspomagają centralne ogrzewane. Pracownie informatyczne wyposażono w nowoczesne komputery z oprogramowaniem. W ramach projektów unijnych szkoły doposażono w dodatkowy sprzęt dydaktyczny oraz wprowadzono dodatkowe zajęcia mające na celu podniesienie kompetencji edukacyjnych uczniów i nauczycieli.
Obecnie w szkołach w Gieraszowicach, Łążku, Łoniowie, Sulisławicach i Świniarach trwają prace polegają na: dociepleniu ścian, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, montażu grzejników z zaworami termostatycznymi oraz montaż paneli fotowoltaicznych.
Gmina Łoniów jako jedyna w powiecie sandomierskim nie zlikwidowała żadnej placówki oświatowej co może cieszyć nie tylko nauczycieli i pracowników obsługi ale przede wszystkich uczniów, którzy mogę się uczyć w swoich miejscowościach.

Tegoroczny Gminny Dzień Edukacji Narodowej został przygotowany przez Zespół Szkoły i Przedszkola w Świniarach.

 

Wielkość czcionki
Kontrast