Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Sz. P. Sołtysi
Gminy Łoniów

  

W imieniu władz  samorządowych Gminy Łoniów oraz własnym pragniemy  z okazji  przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, pozdrowienia oraz podziękowania za pracę na rzecz lokalnej społeczności.

 Sołtysi są zawsze najbliżej mieszkańców oraz ważnych ich spraw. Każdego dnia jesteście łącznikami między mieszkańcami, a urzędem gminy.  To dzięki Wam, bardzo często możemy szybko i skutecznie reagować, na to co się dzieje. Sołtysi to gospodarze i przedstawiciele wsi, których mieszkańcy darzą zaufaniem.

 Niech wzajemna współpraca i zrozumienie przynosi radość i realizację nowych wyzwań.

 Składamy wyrazy uznania za zaangażowanie,  pracę i liczne inicjatywy, dziękujemy za włożony wysiłek i  życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i rodzinnym. Niech nigdy nie zabraknie wytrwałości, pomysłów na nowe inicjatywy integrujących lokalną społeczność.

 

Radosław Smalera – Przewodniczący Rady Gminy
Szymon Kołacz – Wójt Gminy Łoniów

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast