| loniow.pl |
AKTUALNOŚCI

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Szanowni Sołtysi, Członkowie Rad Sołeckich
z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa składamy Wam najserdeczniejsze życzenia zadowolenia
z wykonywania codziennych obowiązków, wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu prywatnym
i zawodowym oraz jak najwięcej powodów do uśmiechu.
Niech wzajemna współpraca, zarówno
z mieszkańcami, jak i władzami samorządu będzie owocna, przynosi zadowolenie oraz mobilizuje do podejmowania i realizacji nowych wyzwań, a także inicjatyw integrujących lokalną społeczność.
Życzymy Państwu wytrwałości, optymizmu oraz zadowolenia z pracy na rzecz rozwoju Gminy Łoniów. Niech Państwa trud dostarcza satysfakcji
i będzie źródłem społecznego uznania.

Wielkość czcionki
Kontrast