| loniow.pl |
CZYSTE POWIETRZE

Gmina Łoniów – Czyste Powietrze

Gmina Łoniów – podsumowanie ilości złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu ,,Czyste Powietrze”

 

Gmina

liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

liczba zawartych umów o dofinansowanie

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Łoniów

139

130

1 873 692,80 zł

73

 

Wielkość czcionki
Kontrast