| loniow.pl |
AKTUALNOŚCI

Zaprzysiężenie Wójta Gminy Łoniów

07 grudnia 2010 r. odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy w Łoniowie, na której Wójt Elekt złożył uroczystą przysięgę w obecności radnych, sołtysów, księży, dyrektorów szkół oraz innych zaproszonych gości.

Po uchwaleniu porządku obrad, przystąpiono do najważniejszego punku sesji jakim było zaprzysiężenia Wójta Gminy Łoniów. W imieniu Gminnej Komisji Wyborczej w Łoniowie Zastępca Przewodniczącej p. Elżbieta Żyła odczytała zaświadczenie o wyborze Wójta, a następnie wręczyła je Wójtowi Elektowi składając tym samym gratulacje.

„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”– tymi słowami w obecności Rady Gminy, sołtysów, kierowników referatów jednostek organizacyjnych gminy, księży oraz zaproszonych gości p. Szymon Kołacz złożył ślubowanie obejmując po raz drugi urząd wójta.

W kolejnym punkcie obrad, Rada Gminy powołała Stałe Komisje Rady Gminy.

Komisja Rewizyjna
1. Reczek Stefan – przewodniczący komisji
2. Bator – Bryła Monika – członek komisji
3. Sołtys Stanisław – członek komisji
4. Tomczak Ryszard – członek komisji

Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
1. Gilewski Wiesław – przewodniczący komisji
2. Smardz Mariusz – członek komisji
3. Smalera Tadeusz – członek komisji
4. Latra Wiesław – członek komisji

Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury Socjalnej i Sportu
1. Śmieszek Wacław – przewodniczący komisji
2. Strojnowski Adam – członek komisji
3. Seremak Piotr – członek

Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Rolnictwa
1. Urbański Tadeusz – przewodniczący komisji
2. Suma Andrzej – członek komisji
3. Pięda Adam – członek komisji

W dalszej części sesji podjęto uchwałę o wynagrodzeniu Wójta Gminy Łoniów oraz omówiono sprawy różne.

 

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast