| loniow.pl |
AKTUALNOŚCI

XIV Gminny Turniej w Tenisie Stołowym – Sport przeciw nałogom

08 listopada 2014 roku o godz. 9:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łoniowie odbył się XIV Turniej Tenisa Stołowego.

„SPORT PRZECIW NAŁOGOM” pod tym hasłem przebiegał turniej, którego celem było propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez uprawianie sportu. Spędzania czasu wolnego bez alkoholu i używek, poprawa sprawności fizycznej oraz integracja to główne założenia tej sportowej imprezy.

Do udziału w turnieju Organizatorzy zaprosili:
– uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych,
– młodzież sołectw, które od Komisji otrzymały stoły do tenisa stołowego,
– grupy parafialne,
– drużyny OSP,
– drużyny GOK,
– kluby sportowe.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji zgłoszono ponad 100 zawodników. Zawody przebiegały według Regulaminu Polskiego Związku Tenisa Stołowego w kategoriach: szkoły podstawowe – dziewczęta i chłopcy, szkoły gimnazjalne – dziewczęta i chłopcy oraz młodzież ponadgimnazjalna – dziewczęta i chłopcy. Rozgrywki były prowadzone systemem do dwóch przegranych gier, co pozwoliło wyłonić kolejność miejsc w rozgrywkach indywidualnych. Nad sportowym przebiegiem turnieju czuwali nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół z terenu naszej gminy.

tenis14_04W kategorii szkół podstawowych – juniorzy zwyciężył Mirek Kacper. W kategorii szkół podstawowych – dziewczyny pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Młyniec, a wśród chłopców zwycięzcą okazał się Kamil Zimoląg. Wśród gimnazjalistów najlepszą wśród dziewczyn okazała się Wiktoria Błasiak, w drużynie chłopców – Kamil Bąk. Najlepszymi tenisistami w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wśród dziewczyn została Karolina Twaróg, a wśród chłopców pierwsze miejsce zdobył Michał Suma.

Organizatorem XIV Turnieju Tenisa Stołowego była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a honorowym Patronatem nad Turniejem objął Wójt Gminy – Szymon Kołacz.

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast