| loniow.pl |
AKTUALNOŚCI

Ostatnia sesja Rady Gminy Łoniów

ostatnia_sesja14_3 06 listopada 2014 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Gminy Łoniów. Były dyplomy, podziękowania, życzenia oraz gratulacje.

Radni wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łoniów w roku szkolnym 2014/2015. Zdecydowali o obniżce ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na obszarze gminy oraz nabycia nieruchomości gruntowych. Wprowadzono także zmiany w budżecie gminy na rok bieżący.

Tego dnia nie obyło się też bez krótkich podsumowań. W sumie w czasie czteroletniego kadencji radnych, 15 przedstawicieli mieszkańców gminy zebrało się na 52 sesjach. W tym czasie podjęło 257 uchwał.

W ocenie Rady Gminy dobiegająca kadencja przyniosła wiele pozytywnych osiągnięć – mówił Przewodniczący Rady – p. Antoni Szpak. Środki unijne w znacznym stopniu przyczyniły się do zrealizowania wielu inwestycji, które zmieniły obraz naszej gminy i wniosły poprawę życia mieszkańców. Wśród nich przytoczyć należy:
• Adaptację i rozbudowę istniejącego budynku OSP na Ośrodek Integracji Społecznej „Źródełko” w Wólce Gieraszowskiej oraz zagospodarowania przyległego terenu,
• „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej”,
• „Kompleksową rewitalizację m. Łoniów- I etap,
• „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów. Etap I Budowę oczyszczalni ścieków w m. Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej w Świniarach Nowych i Świniarach Starych,
• Etap II Budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Świniary Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów Kolonia,
• Rozpoczęcie III Etap budowy kanalizacji,
• Zmodernizowanie łącznie ok. 65 kilometrów dróg, wybudowanie chodników przy drogach w Łążku, Łoniowie, w Skrzypaczowicach, Sulisławicach, Świniarach Starych, Trzebiesławicach,
• Wybudowanie parkingu przy kościele
w Chodkowie Nowym, przy remizie OSP
w Chodkowie Starym, przy cmentarzu w Sulisławicach, przy cmentarzu w Łoniowie
i przy Urzędzie Gminy,
• Budowę parkingu i jezdni manewrowej przy kościele w m. Łoniów,
• Rozbudowanie oświetlenia ulicznego,
• Doposażone w niezbędny sprzęt jednostki OSP,
• Wyposażone Ośrodka Integracji Społecznej wsi Świniary Nowe,
• Wybudowanie świetlicy wiejskiej w m. Skrzypaczowice.

ostatnia_sesja14_5

Ponadto zrealizowano projekty przy współpracy z Lokalną Grupą Działania Ziemi Sandomierskiej, a były to między innymi:
• „Internetowa świetlica zajęciowa w Chodkowie Starym”,
• ”Warsztaty edukacyjne „Z folklorem na co dzień”,
• zakupiono regionalne stroje dla zespołu Łoniowianie,
• Doposażano GOK w Łoniowie w sprzęt nagłaśniający i system zawieszeń obrazów oraz organizacja konkursu i imprezy plenerowej „GMINA ŁONIÓW – Łączymy pokolenia”,
• Poprawiono funkcjonalności boiska sportowego przy Ośrodku Integracji Społecznej wsi Świniary Nowe.

Przewodniczący stwierdził iż Rada rozsądnie dzieliła budżet, działała aktywnie, by jak najwięcej środków pozyskać i przekazać na inwestycje przez co znalazła się w czołówce gmin województwa świętokrzyskiego.
W dalszej części sesji wręczono pamiątkowe dyplomy i gratulacje. Podziękowania za lata współpracy skierował również Wójt Gminy Łoniów – p. Szymon Kołacz.

Oficjalna część ostatniego posiedzenie zakończyła się wspólną fotografią przed urzędem gminy.

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast