| loniow.pl |
AKTUALNOŚCI

XII Gminny Turniej w Tenisie Stołowym

24 listopada 2012 sala gimnastyczna Publicznego Zespołu Szkół w Łoniowie była miejscem sportowych zmagań dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łoniów.

Tego bowiem dnia odbył się XII Gminny Turniej w Tenisie Stołowym. Organizatorem tej tradycyjnej już sportowej imprezy
w naszej Gminie była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Honorowym Patronatem Turniej objął Wójt Gminy – Szymon Kołacz. Turniej przebiegał pod hasłem „SPORT PRZECIW NAŁOGOM”.

turniej_tenisa12_2
– uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
– młodzież sołectw, które od Komisji otrzymały stoły do tenisa stołowego,
– grupy parafialne,
– drużyny OSP,
– drużyny GOK,
– kluby sportowe,

W wyniku przeprowadzonych eliminacji zgłoszono 100 zawodników wyłonionych w eliminacjach.

Finał Turnieju rozegrano w następujących grupach wiekowych:
– uczniowie szkół podstawowych – chłopcy,
– uczniowie szkół podstawowych – dziewczęta,
– uczniowie gimnazjum – chłopcy,
– uczniowie gimnazjum – dziewczęta,
– młodzież ponadgimnazjalna – dziewczęta,
– młodzież ponadgimnazjalna – chłopcy.

Nad sportowym przebiegiem turnieju czuwali nauczyciele w-f ze szkół z terenu naszej gminy. W sportowej i zdrowej rywalizacji walczono o miano najlepszego i najlepszej w gminie.

Oto lista zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Uczniowie szkół podstawowych – chłopcy
1. Bartłomiej Górski – PSP Łążek,
2. Michał Garboś – PSP Łążek,
3. Mateusz Adamczak – PSP Łążek,

Uczniowie szkół podstawowych – dziewczęta
1. Magdalena Lasota – PSP Gieraszowice,
2. Alicja Jankowska – PSP Sulisławice,
3. Beata Bryła – PSP Gieraszowice,

Uczniowie gimnazjum – chłopcy
1. Przemysław Paruch – P.G. Łoniów,
2. Piotr Dobrowolski – P.G. Łoniów,
3.Kamil Bąk – P.G. Łoniów,

Uczniowie gimnazjum – dziewczęta
1.Karolina Twaróg – P.G. Sulisławice,
2. Kinga Chmiel – P.G. Łoniów,
3. Agata Grudzień – P.G. Sulisławice,

Młodzież ponadgimnazjalna – dziewczęta
1. Martyna Łagocka – Łoniów,
2. Grobelska Ewa – Gieraszowice,
3. Borycka Anna – Świniary,

Młodzież ponadgimnazjalna – chłopcy
1. Marcin Szaraniec – Chodków Stary,
2. Wojciech Suma – Gieraszowice,
3. Paweł Kaczmarczyk – Suliszów.

Tak naprawdę, to wszyscy okazali się zwycięzcami, bo udowodnili, że można żyć inaczej i bardzo pozytywnie spędzać swój wolny czas.

Wszyscy uczestnicy Turnieju zostali uhonorowani rzeczowymi nagrodami i posileni słodkim poczęstunkiem.

 

Autor: Marek Bisztyga

Wielkość czcionki
Kontrast