XI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH

W dniach 26 maja – 1 czerwca 2019 r. odbył się XI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH – XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin – STMiG 2019. Największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana była w ramach XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.
Organizatorem XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XXV Sportowego Turnieju Miast i Gmin jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich przy finansowym wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Tegoroczny Sportowy turniej Miast i Gmin przeprowadzony był pod hasłem przewodnim: „Sport to Zdrowie, niech się każdy o tym dowie”.

Celem programu było:
• promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia oraz integracji rodzinnej,
• uświadomienie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych, osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej, w tym również niepełnosprawnych,
• rozbudzanie postaw prospołecznych i obywatelskich, zmierzające do angażowania przy organizacji imprez jak największej liczby wolontariuszy,
• poszerzenie i wzmocnienie współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, placówek oświatowo-wychowawczych w obszarze sportu powszechnego i promowania zdrowego trybu życia.

W imprezach organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich –Sportowego Turnieju Miast i Gmin mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy gminy, m.in.: osoby dorosłe, przedszkolaki, uczniowie szkół, studenci, pracownicy działających tam firm, żołnierze, strażacy, policjanci, harcerze, wczasowicze itp.

 

2019_STMiG_WZOR_KALENDARZA

 

2019_STMiG_SPRAWOZDANIE

 

Zgłoszenie

Regulamin

Kalendarz imprez

Sprawozdanie

 

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast