| loniow.pl |
AKTUALNOŚCI

Uroczystość pogrzebowa Żołnierza Niezłomnego Władysława Żwirka

W dniu 16 listopada 2023 r. w Parafii pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w Łoniowie odbył się uroczysty pogrzeb o charakterze państwowym podporucznika rezerwy WP, kapitana NSZ Władysława Żwirka. Jego szczątki zostały odnalezione w wyniku prac prowadzonych przez Instytut Pamięci narodowej na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie. Po 77 latach godnie i uroczyście został pochowany na cmentarzu parafialnym w Łoniowie, w rodzinnym grobie, gdzie spoczywa jego ojciec śp. Stanisław  Żwirek.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się  o godz. 11 mszą świętą z udziałem asysty wojskowej 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego oraz Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa, pocztów sztandarowych: OSP Łoniów i Wnorów, Rycerzy Zakonu Kolumba, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach, przedstawicieli z Instytutu Pamięci Narodowej, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Sandomierzu, Gminnego Ośrodka Kultury i Środowiskowego Domu Samopomocy w Łoniowie, delegacji szkół z terenu gminy, Samorządu Gminy oraz rodziny.

Władysław Żwirek urodził się 15 listopada 1911 roku we Wnorowie. Na Sandomierszczyźnie działał w Narodowej Organizacji Wojskowej a do 1943 roku był komendantem Obwodu Sandomierskiego Narodowych Sił Zbrojnych. W tym czasie utrzymywał kontakty z oddziałem partyzanckim Jędrusie. W latach 1944–1945 był szefem oddziału organizacyjnego Komendy Okręgu Lubelskiego NSZ i NZW oraz Komendy Ziem Wschodnich, od października 1944 do marca 1945 komendant pow. Chełm NSZ. W lipcu 1945 roku Władysław Żwirek został aresztowany i przeszedł brutalne śledztwo. Był przetrzymywany w więzieniu, w zamku w Lublinie, a od stycznia 1946 roku w więzieniu karno-śledczym na warszawskim Mokotowie. Wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 24 maja 1946 roku w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Władysław Żwirek został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego postanowieniem Prezydenta RP – Lecha Wałęsy z dnia 7 kwietnia 1995 roku.

 

Autor: Lucyna Kowalczyk
Fot.: Marcin Maj
VIDEO: STV.INFO

 

Wielkość czcionki
Kontrast