Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Łoniów

sbrrGmina Łoniów od 1 stycznia 2009 r. realizuje projekt w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej PO KL pod nazwą: ”Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Łoniów ‘.

Projekt współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług. edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Grupą docelową projektu są dzieci z terenu Gminy Łoniów w wieku 3-5 lat, dla których brakuje miejsc w istniejącym przedszkolu, oraz które nie mają możliwości uczęszczania do przedszkola ze względu na odległość. W projekcie planujemy udział minimum 120 dzieci. Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie, przez cały rok szkolny zgodnie z kalendarzem roku szkolnego i są bezpłatne.

Dodatkowym wsparciem dla nauczycieli prowadzących zajęcia w punktach przedszkolnych są konsultacje specjalistów psychologa i logopedy zapewniając wysoką jakość pracy z dziećmi, ponadto Gmina Łoniów współpracuje z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A Komeńskiego, która specjalizuje się w programach podnoszenia jakości edukacji na terenach wiejskich.

Do punktów przedszkolnych uczęszczają dzieci przede wszystkim mieszkające we wsiach wchodzących w obręb obwodów szkolnych szkół, w których zostały utworzone. Ta zasada wynika z założenia pedagogicznego, że małe dzieci powinny mieć dostęp do edukacji możliwie najbliżej miejsca swojego zamieszkania.

 

Cele szczegółowe:

– upowszechnianie edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat na terenie Gminy Łoniów

– utworzenie 3 punktów przedszkolnych jako alternatywnych form wychowania przedszkolnego

– wsparcie istniejącego przedszkola w Łoniowie, w uruchomieniu dodatkowego naboru dzieci.

Projekt „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Łoniów ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość czcionki
Kontrast