Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Ochotnicze straże pożarne realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Ale zajmują się także działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi, skierowanymi również do młodzieży. Potwierdzeniem tego były eliminacje gminne ,,Konkursu wiedzy pożarniczej”.

23 marca 2017 r. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Łoniów wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Uczestnicy turnieju musieli się wykazać szerokim wachlarzem wiadomości na temat szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej i przepisów przeciwpożarowych, a także na temat organizacji i zadań OSP i PSP oraz sprzętu pożarniczego, tradycji i historii pożarnictwa, a także ratownictwa medycznego. W rywalizacji wzięło udział 21 uczniów.

Przygotowane pytania dla każdej grupy wiekowej, czas 45 minut okazał się, sprawdzianem wiedzy, kto jest faworytem w danej grupie.

Eliminacje gminne w kategorii szkół podstawowych zakończyły się sukcesem dla Mateusza Żugaja, który zajął pierwsze miejsce, a także dla Mateusza Nasternaka  – drugie miejsce i dla Agaty Chamerskiej, która zajęła trzecie miejsce.

W kategorii gimnazjów największą wiedzą dotyczącą zapobiegania pożarów wykazała się Grzegorz Chamerski. Drugie miejsce należy do Aleskandry Drach, a trzecie do Krzysztofa Siudaka.

Finaliści będą reprezentowali naszą gminę w eliminacjach powiatowych.

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy, których fundatorem był Wójt Gminy Łoniów.

Organizatorami Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” był: Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łoniowie, Gmina Łoniów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie.

Podziękowania składamy opiekunom i nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.

 

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast