| loniow.pl |
AKTUALNOŚCI

Szkolenia komputerowe

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w partnerstwie z Urzędem Gminy w Łoniowie był realizatorem projektu zatytułowanego „Aktywizacja zawodowa mieszkańców warunkiem rozwoju Gminy Łoniów”.

Głównym celem projektu była poprawa zdolności do zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Łoniów.

W tym celu realizatorzy projektu zaproponowali mieszkańcom Gminy Łoniów szkolenia komputerowe, które odbyły się na terenie gminy w lokalnych szkołach – Sulisławicach, Gieraszowicach, Łążku, Łoniowie i Świniarach Starych.

17 grudnia 2009r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie wszyscy uczestnicy szkolenia, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele prowadzący kurs z rąk p. Haliny Siemaszko – Prezes Zarządu Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, p. Wiesława Kubickiego – Przewodniczącego Rady Gminy i p. Andrzeja Swajdy – Zastępcy Wójta Gminy Łoniów otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu komputerowego.

Przed rozdaniem dyplomów odbyło się spotkanie informacyjne Regionalnego Ośrodka EFS, które przeprowadziła p. Dorota Pietrzkiewicz – kierownik ROEFS w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Projekt „Aktywizacja zawodowa mieszkańców warunkiem rozwoju Gminy Łoniów” był finansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Kapitał Ludzki.

 

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast