IX Gminny Turniej Tenisa Stołowego

W sobotę 12 grudnia 2009 sala gimnastyczna Publicznego Zespołu Szkół w Łoniowie była miejscem gdzie odbywał się IX Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Organizatorem Turnieju była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie. Honorowym Patronatem turniej objął Wójt Gminy Łoniów p. Szymon Kołacz.

„Sport przeciw nałogom” to hasło turnieju. W turnieju udział brały dzieci i młodzież wszystkich szkół z terenu naszej gminy oraz sołectw, parafii i jednostek OSP, dla których GKRPA zakupiła stoły do tenisa stołowego. Rozgrywki przeprowadzone zostały w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i młodzież ponadgimnazjalna.

W zaciętej sportowej i zdrowej rywalizacji zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:
Szkoła Podstawowa – dziewczęta
1. Sylwia Błasiak
2. Karolina Twaróg
3. Aleksandra Adamczak

Szkoła Podstawowa – chłopcy
1. Piotr Dobrowolski
2. Daniel Janiszewski
3. Michał Winiarski

Gimnazjum – dziewczęta
1. Magda Furmańska
2. Ewa Grobelska
3. Martyna Łagocka

Gimnazjum – chłopcy
1. Adrian Nasternak
2. Marcin Szaraniec
3. Grzegorz Madej

Młodzież ponadgimnazjalna – chłopcy
1. Damian Bednarski
2. Sebastian Kołacz
3. Kamil Karasiński

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali atrakcyjne nagrody. Nad sportowym przebiegiem Turnieju czuwali nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół z terenu Gminy Łoniów.

 

Autor: Marek Bisztyga

Wielkość czcionki
Kontrast