| loniow.pl |
EDUKACJA

Stypendium dla zdolnych 2023-2024

Wzorem lat ubiegłych najzdolniejsi uczniowie mogą ubiegać się o uzyskanie Stypendium Wójta Łoniów za wyniki w nauce i specjalne osiągnięcia naukowe i sportowe w roku szkolnym 2023/2024. Stypendium przeznaczone jest dla najzdolniejszych uczniów i stanowi formę nagrody za ich osiągnięcia.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie którzy spełniają kryteria zawarte w Uchwale  NR XVII/101/2020 Rady Gminy Łoniów z dnia 24 lipca 2020 roku.:

Wnioski o przyznanie stypendium będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Łoniów do 31 sierpnia 2024 roku.

 

Uchwała Rady Gminy/Kryteria:

 
 
 
Wielkość czcionki
Kontrast