Stroje dla Koła Gospodyń Wiejskich ,,ŁONIOWIANKI”

Członkinie i członkowie KGW,,Łoniowianki” działający na terenie sołectwa Łoniów po raz kolejny udowodnili, że działalność na rzecz kultury i pielęgnowania tradycji jest ich zadaniem priorytetowym.

Tym razem dotyczy to udziału w programie realizowanym przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Sandomierskiej i grantu, jakie otrzymało Koło na wykonanie projektu pt. Stroje z elementami ludowymi wzmocnieniem kultury i tradycji obszaru. W piątek 12 lutego w siedzibie LGD podpisane zostały wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające rozpoczęcie wyżej wspomnianego zadania. Przedsięwzięcie to odbywa się w ramach projektu grantowego Tworzenie i rozwój form popularyzacji dziedzictwa lokalnego, który dotyczy między innymi takich inicjatyw jak wspieranie kultury i tradycji, w tym kulinarnych regionu, tworzenie i rozwój punktów zachowania dziedzictwa lokalnego, produktów turystycznych itp. KGW ,,Łoniowianki” w stworzonym przez siebie projekcie skupiło się na wsparciu dorobku kulturalnego wsi i lokalnych tradycji, a pozyskane fundusze planuje przeznaczyć na zakup ujednoliconych strojów umożliwiających silniejszą identyfikację i poczucie przynależności do regionu, co oczywiście bezpośrednio wpłynie na ogólną prezencję i promocję Ziemi Sandomierskiej. Miejmy nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości będziemy mogli podziwiać owoc tej pracy, a podjęte wysiłki zgodnie z założeniem wpłyną na dalszy rozwój funkcjonowania KGW i podwyższenie poziomu uczestnictwa mieszkańców w działaniach na rzecz lokalnej społeczności.

Autor: Karolina Paliwoda

Wielkość czcionki
Kontrast