Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łoniów

Realizacja “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łoniów na lata 2012-2032” w 2019, dofinansowana została ze środków WFOŚiGW w Kielcach i NFOŚiGW.

Kwota dotacji to 50 000,00 zł.

1) środki WFOŚiGW w Kielcach – zł. 25 000,00 tj. – 50,00 % kosztów kwalifikowanych zadania,

2) środki NFOŚiGW – 25 000,00 zł. tj. – 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast