| loniow.pl |
AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na kanalizację

21 października 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Wójt Gminy Łoniów – p. Szymon Kołacz podpisał z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego –
p. Adamem Jarubasem umowę na dofinansowane projektu w ramach Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”

na zadanie pn.: „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów – Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary Nowe i Świniary Stare”.

Koszt całkowity inwestycji wynosi 7 919 830,00 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 4 751 898,00 PLN.

 

Źródło: www.rpo-swietokrzyskie.pl

Wielkość czcionki
Kontrast