| loniow.pl |
AKTUALNOŚCI

Dwie „schetynówki” w Gminie Łoniów

W bieżącym roku dwa odcinki dróg na terenie gminy zostały przebudowane przy dofinansowaniu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Pierwsze zadanie – Przebudowa drogi gminnej Sulisławice przez wieś nr 001535T od km 0+014,00 do km 0+774,00 – kosztowało 637 664,00 zł i zostało dofinansowane w 50%.Jego celem była przebudowa polegająca na wykonaniu poszerzenia i odnowienia nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, odwodnienia i parkingów.

Drugie zadane – Przebudowa drogi powiatowej Świniary przez wieś – było realizowane przez powiat sandomierski. Zostało dofinansowane na poziomie 50%, pozostała wartość zadana został sfinansowana przez powiat i gminę na poziomie po 25%. W ramach inwestycji odnowiono nawierzchnię bitumiczną, wybudowano chodniki, pobocza, zatoki autobusowe i odwodnienie.

 

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast