Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

28 kwietnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W zmaganiach turniejowych, pod fachowym okiem funkcjonariusza udział wzięło 26 uczniów.

Celem organizowanego turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji w kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum w Łoniowie, natomiast w kategorii szkoła podstawowa – pierwsze miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa w Gieraszowicach.

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora – Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łoniowie.

Zwycięzcom życzymy powodzenia podczas eliminacji powiatowych.

Turniej odbywał się pod patronatem Wójta Gminy Łoniów.

 

Autor: Marcin Maj

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast