Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

W dniu 31 marca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.

Turniej organizowany jest w szkołach podstawowych dla uczniów klas IV-VI oraz w gimnazjach. Głównym celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

W zmaganiach wzięło udział 7 czteroosobowych drużyn z terenu gminy – z 5 szkół podstawowych i 2 gimnazjów.

turniej_bezp14_3Przed uczestnikami zostały postawione takie zadania jak rozwiązanie testu z wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej oraz jazda rowerem po torze sprawnościowym.

W kategorii gimnazjów zwyciężyła reprezentacja Publicznego Zespołu Szkół w Łoniowie, a w kategorii szkół podstawowych – Publiczna Szkoła Podstawowa w Gieraszowicach.

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci piłek i kiji nordic walking, które ufundował organizator – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łoniowie.

Zwycięzcom życzymy powodzenia podczas eliminacji powiatowych.

Patronat nad Turniejem objął Wójt Gminy Łoniów.

 

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast