Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

29 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie odbył się “Gminny Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”.

W turnieju udział wzięło 21 zawodników, którzy wykazywali się wiedzą teoretyczną, praktyczną oraz znajomością podstawowych zagadnień z pierwszej pomocy.

Uczestnicy musieli rozwiązać test obejmujący pytania z zakresu wiedzy o przepisach dotyczących rowerzystów, pieszych, znaków drogowych, zasad pokonywania skrzyżowań, a także udzielania pierwszej pomocy.
W drugim etapie wszyscy uczestnicy pokonywali rowerowy tor przeszkód, składający się ze slalomu z ograniczeniami, równoważni, łezki, koryta i tarki.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Sandomierzu: post. Agnieszka Otrębska, mł. asp. Dariusz Seweryn, asp. szt. Wiesław Okoń oraz komisja w składzie: Krzysztof Kucwaj – nauczyciel PSP w Gieraszowicach, Grzegorz Duszkiewicz – nauczyciel PSP w Łążku, Danuta Sarzyńska – nauczyciel PSP w Łoniowie, Leszek Garas – nauczyciel PSP w Sulisławicach i Iwona Kaczanowska – Mikołajko – nauczyciel PSP w Świniarach.

W kategorii szkół podstawowych zwycięzcami zostali uczniowie z Publicznego Zespołu Szkół w Gieraszowicach, natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych najlepszymi okazali się uczniowie z Zespołu Szkół w Sulisławicach.

W kwietniu drużyny te, będą walczyły o zwycięstwo w powiatowych eliminacjach BRD, które odbędą się w Sandomierzu.

„Znajomość zasad i przepisów ruchu drogowego, właściwe zachowania się na drodze, jak również umiejętność udzielania pierwszej pomocy” – mówił Wójt Gminy Łoniów – p. Szymon Kołacz, to najważniejsze cechy młodego uczestnika drogi. Słowa te były trafnym podsumowaniem kolejnej edycji Turnieju.

Organizatorem eliminacji gminnych „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego” była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łoniowie, która była jednocześnie sponsorem nagród dla uczestników Turnieju. Patronat nad Turniejem objął Wójt Gminy Łoniów.

 

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast