Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

Kolejny raz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych rywalizowali ze sobą w ramach „Ogólnopolskiego turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego”, który odbył się 28 marca 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie.

Wiedza teoretyczna, praktyczna oraz znajomość podstawowych zagadnień z udzielania pierwszej pomocy to zasadnicze elementy, którymi tego dnia miało się wykazać 21 zawodników z naszej gminy.

turniej_ruch_drog12_2Test obejmujący pytania z zakresu przepisów dotyczących rowerzystów, pieszych, znaków drogowych, zasad pokonywania skrzyżowań, a także udzielania pierwszej pomocy stanowił pierwszą część turnieju, z którymi zmagali się uczestnicy. Kolejny etap polegał na wykazaniu się jak największą precyzją w pokonywaniu toru przeszkód, składającego się ze slalomu z ograniczeniami, równoważni, koryta, łezki, żmijki, korytarza z desek i tarki.

Wysoki poziom umiejętności i wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym zauważyli Policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Sandomierzu: sierż. Agnieszka Otrębska i mł. asp. Tomasz Wołos, którzy wraz z komisją nauczycieli w składzie: Krzysztof Kucwaj, Grzegorz Duszkiewicz, Danuta Sarzyńska i Leszek Garas czuwali nad prawidłowym przebiegiem turnieju.

Rywalizacja była zacięta a poziom zróżnicowany. Po podliczeniu punktów ze wszystkich konkurencji okazało się, że w kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach, natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych najlepszymi okazali się uczniowie z Zespołu Szkół w Łoniowie.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy im powodzenia w etapie powiatowym.

Organizatorem eliminacji gminnych „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego” była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łoniowie, która była jednocześnie sponsorem nagród dla uczestników Turnieju. Patronat nad Turniejem objął Wójt Gminy Łoniów.

 

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast