| loniow.pl |
EDUKACJA

Nad wszystko inne, ceń strony rodzinne

W dniu 15 maja 2015 roku w Publicznym Zespole Szkół w Łoniowie odbyła się Konferencja historyczno-regionalna pod hasłem „Nad wszystko inne, ceń strony rodzinne”.

 

Głównym celem tego wydarzenia było spotkanie dwóch pokoleń. Pokolenia ludzi młodych oraz ludzi starszych będących żywą historią regionu. Spotkanie rozpoczął Pan dyrektor PZSz w Łoniowie Krzysztof Paradysz. Wśród zaproszonych osób, miło nam było gościć Wójta Gminy Łoniów Szymona Kołacza, Księdza kanonika Stanisława Zarębę, Pana Marka Bisztygę Dyrektora GOK w Łoniowi , Panią Zofię Żyłę Prezes Stowarzyszenia Aktywnej Społeczności w Świniarach, Panią Barbarę Urbańską Członkinie Stowarzyszenia Aktywnej Społeczności, Pana Tomasza Staszewskiego artystę plastyka , Pana Piotra Błasiaka prezesa OSP w Świniarach . Wśród przybyłych gości byli również najstarsi mieszkańcy gminy Łoniów; Pani Marianna Misiak, Pani Helena Suliborska oraz Pan Ignacy Kucwaj, których obecność i przekazane informacje bardzo wzbogaciły konferencje o nowe nieznane fakty. Głównym tematem spotkania była historia rodziny Moszyńskich i jej działalność na przestrzeni wieków. Obok głównego tematu pojawiło się też wiele innych, bardzo interesujących referatów , przygotowanych przez uczniów. Dotyczyły one miejsc , wydarzeń i niezwykłych postaci. Zebrany materiał pochodził ze źródeł historycznych oraz z przeprowadzonych wywiadów z mieszkańcami naszej gminy. Prace były przemyślane i prawidłowe pod względem merytorycznym. Swoje referaty prezentowali; Maciej Nenutil ucz. Kl. IIb –pt. Pałac Moszyńskich w Łoniowie w latach 1880-1885, Dominik Tworek ucz. Kl. I b – pt. Życie i działalność ks. Antoniego Tworka , Marcelina Mysłek ucz.Kl.IIb – pt. Stefan Osemlak profesor sandomierskich szkół, Natalia Tyrała ucz. Kl.IIb – pt. Niezwykła kobieta – Maria Żył a- Polit, pseudonim „Marta”, Karolina Maligłówka ucz. Kl.II b – pt. Epidemie i choroby w parafii Łoniów na przełomie XIX i XX wieku, Mikołaj Smalera ucz.Kl. II b i Karol Kogut ucz. Kl. IIIa – pt. Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świniarach.

Ważnym punktem spotkania było oficjalne zatwierdzenie działalności Szkolnego Koła Historyczno – Regionalnego „Regionaliści” , którego opiekunem jest Pani Renata Mazurkiewicz. Z rąk Pana Wójta Szymona Kołacza uczniowie przyjęli symboliczne kotwice jako znak przynależności do Małej Ojczyzny Gminy Łoniów.

Podczas konferencji Szkolny Zespół Muzyczny –Szkolne Słowiki zaprezentował wiązankę znanych piosenek biesiadnych.

Konferencja była również okazją do podsumowania projektów, realizowanych w Publicznym zespole Szkół w Łoniowie w roku szkolnym 2014/2015.Pierwszy projekt pt. Historia zaklęta w legendach to film opowiadający o historii jaka spotkała Świątniki kiedy to Królowa Jadwiga podarowała im swoje królewskie rękawiczki.

Realizacja projektu odbywała się zarówno w szkole, jak i na terenie gminy Łoniów, gdzie były kręcone sceny w plenerze. Do tych scen wybraliśmy urokliwą miejscowość w naszej gminie – Krowią Górę. Piękne okolice, fragmenty naturalnej, nieskazitelnej przyrody stały się doskonałym tłem do kadru filmu, ukazującego czasy średniowiecznej opowieści.

Nasza legenda dotyczyła historii o Królowej Jadwidze i jej niezwykłym darze, czyli królewskich rękawiczkach. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. Był okazją do zastosowania nowych technologii komputerowych, dzięki którym uczniowie mogli zrealizować film. Pod względem edukacyjnym projekt był okazją do propagowania historii, przybliżenia uczniom różnorodnych sposobów jej poznawania oraz pielęgnowania dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego.

W dniu 13 lutego 2015 roku w Instytucie Historii UJK w Kielcach, nasi uczniowie z rąk Pani Kurator Małgorzaty Muzoł, Pani Dyrektor Instytutu Historii dr hab. Beaty Wojciechowskiej otrzymali Wyróżnienie.

Aktorzy:
Kornelia Żugaj – Królowa Jadwiga, kostiumy, charakteryzacja
Robert Kunys – Lektor
Karol Kogut – Chłop ze Świątnik, rekwizyty, charakteryzacja
Jakub Rzepka – Chłop ze Świątnik, kostiumy
Kamil Bąk – Chłop ze Świątnik, statysta , kostiumy
Hubert Błasiak – Chłop ze Świątnik, statysta
Aleksandra Reczek – Panna Dworska, statystka, charakteryzacja
Oliwia Malecka – Panna Dworska, statystki , charakteryzacja

Twórcy filmu:
Renata Mazurkiewicz – scenariusz, reżyseria, scenografia , dialogi, opiekun projektu
Kamil Wiącek – Operator kamery, montażysta, muzyka, światło
Bartłomiej Misiuda – Asystent kamerzysty, dźwięk

Kolejnym projektem o tematyce regionalnej był konkurs pod hasłem Wisła jakiej nie znamy Projekt został zainicjowany przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Silniejsi Razem” z siedzibą w Gnieszowicach w partnerstwie z Kołem nr 33 Polskiego Związku Wędkarskiego w Sandomierzu. Realizacja projektu została przeprowadzona na obszarze powiatu sandomierskiego, w gminach nadwiślańskich, tj. w gminach: Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Sandomierz, Zawichost i Dwikozy.

konferencja15_2 Projekt adresowany był do osób młodych w wieku 13-16 lat (uczniów klas I-III gimnazjum) z tego terenu. Pośrednim wsparciem została objęta również grupa seniorów w wieku 65+, wśród której młodzież w ramach konkursów projektowych miała za zadanie zbierać i pozyskiwać informacje oraz stare fotografie. Dodatkowo projekt zaangażował grupę 20-stu regionalistów, którzy w ramach działań projektowych stworzyli Forum, będące ciałem wspomagającym powstawanie wystawy fotograficznej oraz albumu z komentarzem historycznym jako produktów tego projektu.

Opiekunem tego projektu była pani Adriana Tworek nauczyciel w PZSz w Łoniowie. Na zakończenie konferencji została przeprowadzona dyskusja panelowa, w której bardzo aktywnie brali udział zaproszeni goście.

Pan wójt Szymon Kołacz bardzo docenił merytoryczną stronę spotkania. Przypomniał zebranym historię herbu Łoniowa i jej historyczno-heraldyczną symbolikę, która ściśle łączy się z rodziną Moszyńskich herbu Nałęcz.

Pani Zofia Żyła podzieliła się z nami osobistymi wspomnieniami, które dotyczyły siostry męża Pani Zofii, Pani Marii Żyły – Polit. Wspominała ją jako ciepłą i serdeczną osobę, ofiarnie pracującą na rzecz lokalnej społeczności.

konferencja15_4Głos zabrał Pan Tomasz Staszewski , który zwrócił uwagę na elementy architektoniczne neorenesansowej wilii Moszyńkich. Pan Marek Bisztyga podzielił się ciekawymi wspomnieniami z pobytu we Włoszech na Monte Casino, gdzie spoczywa Emanuel Moszyński , który zginął tam podczas II wojny światowej. Rozmowom nie było końca . Pani Marianna Misiak oraz Pani Helena Suliborska w sposób bardzo autentyczny i interesujący wymieniały wspomnienia z Panem Ignacym Kucwajem, dzięki czemu mogliśmy chociaż przez chwilę poznać i przeżyć niezwykłe historie Łoniowa sprzed kilkudziesięciu lat. W naszej szkole Zespół Nauczycieli Humanistów w składzie: Pani Renata Burek, Pani Elżbieta Marcinkowska, Pani Wanda Stępińska, Pani Renata Mazurkiewicz oraz Pani Adriana Tworek, organizuje szereg różnych inicjatyw o tematyce regionalnej. Są to konkursy, plenery malarskie, projekty, „Jasełka”, „Misteria”, konferencje. Uważamy, iż regionalizm jest priorytetowym celem polskiej szkoły. Zwłaszcza w dobie, kiedy zachwycamy się obcymi kulturami, często zapominając o tym, co jest naszym dziedzictwem narodowym.

Organizator konferencji mgr Renata Mazurkiewicz

Wielkość czcionki
Kontrast