Marszałek gościem sesji Rady Gminy Łoniów

25 marca 2010r. na XXXIV sesji Rady Gminy Łoniów gościł marszałek województwa świętokrzyskiego – Adam Jarubas.

Wśród zaproszonych gości byli także: Starosta Powiatu Sandomierskiego – Stanisław Masternak, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Wojciech Borzęcki, Zastępca Dyrektora Gospodarki Wodnej w Krakowie – Witold Bielecki, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Kielcach – Bogusław Grzywna, Kierownik Zarządu Gospodarki Wodnej i Melioracji w Sandomierzu – Jacenty Czajka, Kierownik ARiMR – Wojciech Dzieciuch, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie – Marek Bisztyga, P.O. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie – Justyna Bartyzel, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie – Barbara Hara, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podczas posiedzenia Rady poruszono wiele istotnych kwestii m.in. oceniono stan realizacji inwestycji i projektów. Marszałek Adam Jarubas w swojej obszernej wypowiedzi przedstawił wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na rozwój województwa”. Najważniejszym celem przyświecającym realizacji tego programu jest poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki.

Marszałek województwa świętokrzyskiego nie krył swojego zadowolenia z ogromnej i owocnej współpracy z Urzędem Marszałkowskim za co szczerze podziękował władzom gminy.
– Zdaliście w 100% egzamin – tak marszałek Adam Jarubas odniósł się do wszystkich zadań zrealizowanych w naszej gminie i wyraził pewność, że te realizowane w przyszłości będą miały równie wymierny efekt.

Wójt Gminy Łoniów – p. Szymon Kołacz podziękował Marszałkowi za pomoc i wsparcie w realizacji inwestycji w naszej gminie. Następnie gorące podziękowania za pomoc i zaangażowanie złożył Przewodniczący Rady Gminy Łoniów – p. Wiesław Kubicki, składając na ręce zaproszonego gościa pamiątkową statuetkę. Przedstawiciele gminy złożyli Marszałkowi życzenia z okazji zbliżających się Świąt, wręczając mu Wielkanocny koszyk oraz palmę przygotowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie. Wizytę Marszałka województwa świętokrzyskiego zakończyły odwiedziny w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Łoniowie.

 

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast