| loniow.pl |
EDUKACJA

Konferencja historyczno-regionalna

Konferencja historyczno-regionalna pod hasłem

„Nad wszystko inne, ceń strony rodzinne”

 

W dniu 10 maja 2016 roku w Publicznym Zespole Szkół imienia św. Jana Pawła II w Łoniowie odbyła się po raz drugi Konferencja historyczno-regionalna pod hasłem „Nad wszystko inne, ceń strony rodzinne”. Organizatorem spotkania był Zespół Nauczycieli Humanistów. Głównym tematem tegorocznej  konferencji był Dwór polski jako ostoja państwowości.

  Wśród zaproszonych osób, miło nam było gościć Przewodniczącego Rady Gminy Antoniego Szpaka, Księdza kanonika Stanisława Zarębę, Pana Marka Bisztygę Dyrektora GOK w Łoniowie, Panią Zofię Żyłę Prezes Stowarzyszenia Aktywnej Społeczności w Świniarach, Panią Barbarę Urbańską Członkinie Stowarzyszenia Aktywnej Społeczności, Pana Tomasza Staszewskiego artystę plastyka, Panią  Halinę  Dobrowolską pasjonatkę malarstwa, Pana Mariusza Dobrowolskiego artystę rzeźbiarza. Wśród przybyłych gości byli również najstarsi mieszkańcy gminy Łoniów, Pani Marianna Misiak, Pani Helena Suliborska oraz Pan Marian Bąk. Swoją obecnością zaszczycili nas rodzice uczniów. Spotkanie rozpoczęła pani Renata Mazurkiewicz, prezentując zebranym referat pt. Moszyńscy, właściciele ziemscy w pamięci współczesnych mieszkańców Łoniowa. Obok głównego tematu pojawiło się też wiele innych, bardzo interesujących referatów, przygotowanych przez uczniów. Zaprezentowali je:  Dominik Tworek uczeń z klasy IIb  – ,, Dwór polski jako ostoja państwowości ” , przygotowany pod kierunkiem Pani mgr Renaty Burek, nauczyciela historii, Michał Latra uczeń klasy IIb – ,, Obrazy polskiego dworu w literaturze”, pod kierunkiem Pani mgr Anny Bartosik oraz Pani mgr Elżbiety Marcinkowskiej nauczycieli języka polskiego, Karolina Maligłówka z klasy IIIb – ,, Architektura dworu polskiego” oraz Natalia Tyrała z klasy IIIb – ,, Dwór polski w malarstwie” pod kierunkiem mgr Renaty Mazurkiewicz nauczyciela historii i sztuki, Patryk Bartyzel uczeń klasy IIIb –   referat pt. ,, Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej . Ulubione dworki Józefa Piłsudskiego, dwór w Sulejówku i w Pikieliszkach”, pod kierunkiem mgr Renaty Mazurkiewicz nauczyciela historii i sztuki.

W dalszej części spotkania młodzież ze Szkolnego Koła Teatralnego oraz Szkolnego Koła Historyczno – Regionalnego REGIONALIŚCI ,zaprezentowała przedstawienie pt. Dwór i wieś – literackie obrazy Władysława Reymonta. Podczas konferencji Szkolny Zespół Muzyczny –Szkolne Słowiki zaprezentował wiązankę znanych piosenek biesiadnych.(,,Zachodzi słoneczko”, ,,Pod Tatrami”, ,,Głęboka studzienka”, ,,Dziewczyna z gór”).

Kolejnym ważnym punktem spotkania była premiera filmu pt.  ,,Rodzina hr. Moszyńskich  – utracone dziedzictwo -dzieje polskiego ziemiaństwa”, który jest efektem pracy konkursowej

 Po premierze uczestnicy mogli poznać głównych twórców filmu, porozmawiać z aktorami i posłuchać ich refleksji oraz wspomnień z pracy na planie filmowym  (dokładny opis projektu oraz etapy powstawania filmu zostaną przedstawione w osobnym artykule).

Konferencji towarzyszył również konkurs plastyczny pt. Dwór polski – ocalić od zapomnienia. Pani mgr Adriana Tworek podsumowując konkurs, podkreśliła , iż zainteresowanie tym konkursem  było bardzo duże, temat stał się dla uczniów atrakcyjny, powstałe prace cechował wysoki poziom artystyczny oraz różnorodność technik plastycznych. Pierwsze miejsce zajęła Magdalena Błasiak z klasy Ib z Gimnazjum w Łoniowie , drugie miejsce przyznano Emilii Wójcikowskiej z klasy V SP w Łoniowie natomiast trzecie miejsce otrzymał  Jakub Żak z klasy VI SP w Łoniowie. Gratulujemy!

Na zakończenie konferencji dyrektor Krzysztof Paradysz , podkreślił iż popiera tego typu inicjatywy, które uczą lokalnego patriotyzmu, budzą refleksję nad minionymi dziejami oraz budują relacje międzypokoleniowe. Pan dyrektor podziękował organizatorom konferencji za inicjatywę i różnorodność bogatych merytorycznie oraz artystycznie punktów programu spotkania. Podziękował i wyraził wdzięczność gościom za przyjęcie zaproszenia i obecność.

Koordynator  konferencji

mgr Renata Mazurkiewicz

Wielkość czcionki
Kontrast