Koncert Patriotyczny – PIEŚŃ DLA NIEPODLEGŁEJ

W dniu 14 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej w Łoniowie im. Św. Jana Pawła II, jako zwieńczenie obchodów 100- Lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, odbył się Koncert patriotyczny pt.  Pieśń dla Niepodległej, zorganizowany pod kierunkiem nauczycielki historii  Renaty Mazurkiewicz oraz nauczycielki języka polskiego Anny Bartosik. Uczniowie zaprezentowali wiele wzruszających  pieśni , obrazujących walkę  i heroizm polskiego narodu, walczącego o niepodległość na przestrzeni wielu lat. Została również ukazana ogromna rola Kościoła Katolickiego oraz Polskiej Szkoły w walce o wolność narodu. Na koniec młodzież gimnazjalna zaprezentowała taniec towarzyski  do utworu pt. Gdzie są kwiaty z tamtych lat…

Uroczystość była też okazją do podsumowania dwóch konkursów. Pierwszy plastyczny pn. Ten piękny, biały ptak- to mojej Ojczyzny znak  dotyczył pracy, która miała zobrazować piękno najważniejszego symbolu narodowego, jakim jest Orzeł Biały. Dzieci wykonały przepiękne prace w różnych technikach i formach. Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Łoniowie. Drugi konkurs miał charakter literacki,  zadaniem uczniów było napisanie wiersza o Niepodległej. Tu również uczniowie zaskoczyli nas pomysłowością i dziecięcą twórczością. Podobnie jak w konkursie plastycznym uczniowie Ci otrzymali nagrody.

Wśród zaproszonych gości obecni na koncercie byli  żołnierze 3.Sandomierskiego batalionu radiotechnicznego pod dowództwem kpt. Krzysztofa Oszczudłowskiego. Żołnierze zaprezentowali uczniom umundurowanie i uzbrojenie współczesnego żołnierza jak również odpowiadali  na szereg zadawanych pytań  na temat służby wojskowej. Największą jednak satysfakcją  dla uczniów była możliwość obejrzenia z bliska oraz wypróbowania sprzętu wojskowego w tym; lornetki, broni, plecaka, hełmu, kamizelki kuloodpornej oraz wojskowego samochodu. Jednak największą frajdą była możliwość  strzelania z broni w symulatorze strzelniczym, tu chętnych nie brakowało zarówno wśród starszych jak też młodszych chłopców.

Program zaprezentowany zarówno w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie 11 listopada 2018 roku oraz kilka dni później w naszej szkole pokazał bogactwo rodzimej  historii zapisanej w piosence. Jest to również dowód na to, że czas nie zatarł śladów tamtych dni i bohaterskich czynów Polaków, są one żywe w pamięci współczesnego młodego pokolenia.

   

Autor: Renata Mazurkiewicz

 

Wielkość czcionki
Kontrast